ДепартаментМузика

Актуално

dsc-0149_678x410_crop_478b24840a
08.06.2020 17:00

Седми преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство 2020

Корпус 1, Зала 511 - УПИЦ за КМСД „Станислав Станчев-Стенли“ 


Организатори:
департамент „Музика“,
УПИЗ, „Тонрежисьорско студио“,
УПИЦ за КМСД „Станислав Станчев-Стенли“, 
Междунараден форум-фестивал „Вселената на компютърната музика – 2020“


Организатор и водещ:
доц. Димитър Василев

Модератор:
гл. ас. д-р Росица Бечева

Председател на журито:
проф. д-р Симо Лазаров

Членове:
гл. ас. д-р Росица Бечева
д-р Емил Трайчев


Участници:
студенти от НБУ – департамент „Музика“, специалност „Тонрежисура и компютърно музициране“; студенти от други специалности и други висши училища, водещи специалисти и непрофесионалисти в областта на звукорежисурата от България и от чужбина.

За седми пореден път ще се проведе традиционният фестивал с конкурсен характер – „Преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство“, в който участниците ще представят най-добрите звукозаписни проекти, които са изработили през годината. През изминалите години Прегледът се утвърди като най-престижен и представителен форум в България, в който звукозаписни продукти с високи художествено-творчески стойности и изключително иновативни идеи се оценяват от водещи авторитети в звуковите дейности. В него достойно място сред участниците винаги имат студентите от НБУ– департамент „Музика“, специалност „Тонрежисура и компютърно музициране“, но успешно се представят и много други изтъкнати специалисти, които се занимават със звукорежисьорска дейност. 


Носители на голямата награда в предишните фестивали са:
1. Ангелия Вихрова – 2014 година;
2. Андрей Стоев – 2015 година;
3. Тихомир Христозов – 2016 година;
4. Мирослав Маринов – 2017 година;
5. Десислава Илиева – 2018 година и
6. Стоян Орсов – 2019 година.

Голямата награда на Фестивала

Участниците и журито на Шестия преглед на постиженията в звуко-режисьорското майсторство – 2019г
Въпреки създалата се ситуация с карантината, ще намерим форма и тази година събитието да бъде проведено по достоен на-чин. Заключителното представяне на участващите проекти ще бъде на 08.06.2020г – понеделник, от 17.00ч, в Учебно-практическия и из-следователски център за компютърна музика и саунддизайн „Ста-нислав Станчев-Стенли“ (511 зала на Първи корпус на НБУ). За да бъдат спазени изискваните здравни норми на МНЗ, в залата ще присъст-ват само участниците и журито.

Фестивалното жури е в състав:
Председател на журито: проф. д-р Симо Лазаров, поч. проф. на НБУ.
Членове: гл. ас. д-р Росица Бечева и
д-р Емил Трайчев.
Модератор на събитието: гл. ас. д-р Росица Бечева.

Поканват се за участие всички настоящи и бъдещи звукозаписни специалисти.
И през тази година ще бъдат излъчени победители в различни ка-тегории, които ще бъдат съобразени с представените звукозаписи.

Няма ограничения и в характера и формата на звукозаписните продукти. Продължителността на предложенията не бива да бъде повече от 5,30 минути. Ако представеният звукозаписен продукт надхвърля това времетраене е необходимо да бъде избран подходящ откъс, в рамките на посоченото. Не трябва да се съдържат опознавателни елементи за автора на звукозаписа, тъй като конкурсът е анонимен.

Заявки за участие се приемат до организатора на Прегледа – Димитър В. Василев на тел. 0877 414 779 или e-mail: dvasilev@abv.bg.

Предложените звукозаписни продукти за участие в прегледа трябва да бъдат представени на фестивалния комитет до 05.06.2020 г.

Организатор на Прегледа: Димитър В. Василев