facebook

ДепартаментМузика

Актуално

noise-music-5-original_678x410_crop_478b24840a
26.11.2016 11:00

Семинар „Noise music“ (Шумова музика)

Семинар „Електронна музикална интерпретация“ - в рамките на „Музикални субхоризонти“, постоянен семинар на департамент „Музика“

Корпус 1, зала 511

Организатори:
Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ към Бакалавърски факултет
департамент „Музика“

Водещ:
гл. ас. д-р Росица Бечева

Модератор:
проф. д-р Симо Лазаров

Участници:
студенти от специализация „Електронна и компютърна музика“: Румена Маринова, Венцислав Иванов, Николай Плачков и др.

В своето десето представяне, семинарът „Електронна музикална интерпретация“, провеждан в рамките на „Музикални субхоризонти“ - постоянен семинар на департамент „Музика“, насочва вниманието върху новите явления в музикалната стилистика и представянето на електронния звук, интерпретацията на звуковите явления в полето на жанра „Noise music“ (Шумова музика), към смисловия обхват и значението на понятия като „текстура“, „фактура“.

Изображение: thevarsity.ca