ДепартаментМузика

Млад научен форум за музика и танц

ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

10-11 ЮНИ 2017, СОФИЯ

ДОКТОРАНТИ и ПОСТДОКТОРАНТИ

 

 

 

Галерия УниАрт на НБУ

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

10:15 „РАЗГОВОРИ ЗА МУЗИКАТА“

Да поговорим всички заедно за уникалността на музиката и музикалната наука, за връзките на музиката с другите изкуства, за своеобразието на методите на изследване, за миналото и настоящето...

 

 

10.06.2017, 18.00 часа, галерия УниАрт на НБУ

КОНЦЕРТ НА ДОКТОРАНТИ

 

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 30 май 2017

 

Повече информация на e mail: mshushulova@gmail.com

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

 

21.04.2017

Прикачени файлове

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Галерия УниАрт на НБУ

Организатор:
департамент „Музика“

ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ“ 
ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

16-17 ЮНИ 2016 г.

ПРОГРАМА

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


10:15 „РАЗГОВОРИ ЗА МУЗИКАТА“
Да поговорим за уникалността на музиката и музикалната наука – за връзките на музиката с другите изкуства, за своеобразието на методите на изследване, за миналото и настоящето...


16.06.2016, 18.00 часа

КОНЦЕРТ НА ДОКТОРАНТИ


Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 8 юни 2016 г.


Форма за регистрация

Повече информация на e mail: mshushulova@gmail.com
проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

21.04.2016