ДепартаментМузика

Почетен професор Симо Лазаров

Почетен професор Симо Лазаров

e-mail: slazarov@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: професор. д-р

Основни изследователски интереси в областта на: електронната и компютърна музика

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Създаване на синтетични концертни проекти, свързани с представянето на различните видове изкуства в аудиовизия. Компютърно управление на концертни проекти и програми.

Изследване на възможностите на електронни и компютърни музикални инструменти и тяхното приложение на концертния подиум.

Принципи на звуково-структурното програмиране при изпълнение на звук и музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи.

Използване на електронните и компютърни инструменти за музикални изпълнения на концерт. MIDI и лазерно управление на музика и live-eлектроника. Възможности за експертиза в областта на: електронно звукоизвличане

Преподавателски интереси в областта на: звук и звуков дизайн и електронно звукоизвличане

Образование: висше

Членство в организации:

Cъюз на българските композитори

Cъюз на българските филмови дейци

EMAS-Sonic Art-UK

Fondatione Russolo-Pratella-Varese-Italie

Society for Electroacoustic Music - Czech Republic (SEAH)

Israeli Composers League – Israel

Агенции за авторски права: Музикаутор - България

                                               ACUM - Israel

Участие в национални и международни проекти (подборно)

Национални: като ръководител на екип на мултимедийните проекти „Планетите”,”Сливания” и „Светлина”

Международен проект: Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" - Computer Music Space - Атланта, САЩ

Награди:

Награди от международни конкурси за електронна музика                             1973-1999

Haграда на Държавен Комитет за Научно - Технически Прогрес - за най-добра научна статия                                                                                                               1980

Първа нaграда на Комитет за телевизия и радио - за музика за радиотеатър 1987

Haграда за приноси в област „Музика и математика” - ITHEA-

Асоциация на математиците в България                                                             1994

Haграда за музика Graviton на Съюз на българските писатели                                    1994

Номиниран за Музикант на 1995 година от програма Хоризонт БНР

Почетна награда на Musica Nova Praha 97 – Music and Multimedia                  1997

Haграда за постижения в електронната музика Golden Phenomenon -

 асоциация ASPHEN                       2002

Единствена награда в категория „Музика и проект за мултимедиен спектакъл”

на фестивал за съвременни изкуства на университет Anahuak – UNAM –

Mexico City   2005

Специална награда „Артист на Салон на изкуствата” на НДК за 2008 година 2008           

            2016 „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци –като ръководител на екип на мултимедийните проекти „Планетите”,”Сливания” и „Светлина”    

2017 Номиниран от департамент "Музика" на НБУ за наградата на Ректора на НБУ

По-важни публикации:

                                               Партитури:

1. Children’s Drawings for piano & Timbres                                 score   1548  Israeli Music Center     1981

2. Children’s Drawings-50 miniatures for piano & Instruments    score   1907 Israeli Music Center      1999

3. Daily Expression for Wind Sextet & Piano                               score   1916 Israeli Music Center      1999

4. Four Pieces for four Strings Quartets and four Double-basses score   2167 Israeli Music Center      2000   

5. Chaff for Symphony Orchestra                                                 score   2395 Israeli Music Center      2000

6. Space Nuances-7 fantastic images for Simphony Orchestra     score   2428  Israeli Music Center     2001

7. Space Nuances – for 6 percussionists & 2 electronics               score   2564 Israeli Music Center      2001

8. The Ethernal Spirit – hymn for Wind Orchestra                        score   2790 Israeli Music Center      2002

9. The Hands,The Time-impression for oboe & string orchestra   score   2791 Israeli Music Center      2002

10. Modulations for organ & waves                                     score   2843  Israeli Music Center                 2002

11. Fireworks for two pianos                                                         score   3224 Israeli Music Center      2002

12. The Ethernal Spirit – for Simphony Orchestra & Choir          score             Israeli Music Center      2002

13. Задявка за две пиана                                                              score                                                   2004

14. Задявка за чело и пиано                                                        score                                                   2004

15. Плетеници за флейта и пиано                                              score                                                   2005

16. Темброви фантазии 1                                                            score                                                   2014

16. Темброви фантазии 2                                                            score                                                   2015

16. Темброви фантазии 3                                                            score                                                   2016

16. Темброви фантазии 4                                                            score                                                   2017-10-05

 

                                            Публикации

 1. Лазаров С.,В.Радулов. Многогласен електронен орган «ЕЛОР 275»

                                                                                          Радио,телевизия,електроника.кн. 5.1974г.

 1. Лазаров С., Синтезатор на звук и музикален инструмент.

 Радио,телевизия,електроника.кн. 9-10.1976г.

 1. Лазаров С., Методи за синтезиране на тембър.      Научна конференция АКУСТИКА’79-1979г.
 2. Лазаров С., Електронната музика.                           Наука и техника за младежта.кн. 6,7,9.1980г.
 3. Лазаров С., Синтезаторът, електронната музика и компютрите.               «Младеж».кн. 8.1981г.
 4. Лазаров С., Математичен модел на темброво пространство.

      Научна кофернция АКУСТИКА’811981г.

 1. Лазаров С., Вокодерът – анализатор на човешкия глас,музикален инструмент и

  устройство за ефекти.   Радио,телевизия,електроника.кн. 6.1982г.

 1. Лазаров С.,Д.Караиванов. Цифровмузикален снтез.   Радио,телевизия,електроника.кн. 2.1982г.
 2. Лазаров С., Модулен синтезатор.                      Радио,телевизия,електроника.кн. 3,4,5,6,7.1983г.
 3. Лазаров С., Електронни музикални ефекти. изд.ТЕХНИКА. 1984г.
 4. Лазаров С., Компютри и музика.           Наука и техника за младежта. кн. 11.1984г.
 5. Лазаров С., Музика и цифри.                                                        Компютър за вас. кн. 4.1985г.
 6. Лазаров С., Ролята на звукообразуването в худжествено – звуковия синтез.

                      IV национална школа на  ВМЕИ. 1985г.

 1. Лазаров С.,Момчеджиков, М.,Бочев В. Синтез на сигнали за звукови карти с

                                                               микропроцесори.                IV национална школа на ВМЕИ. 1985г.

 1. Лазаров С., Електронно звукоизвличане – вчера, днес, утре. изд.МУЗИКА. 1986г.
 2. Лазаров С., Минисинтезатор. Направи сам. кн. 2,3. 1986г.
 3. Лазаров С., Електронна музика и синтезатори. изд.ТЕХНИКА. 1986г.
 4. Лазаров С., Електронно – музикални устройства. Млад конструктор. кн. 8.1986г.
 5. Лазаров С., МИДИ – система за електронни музикални инструменти.

                                      Радио,телевизия,електроника. кн. 11.1986г.

 1. Лазаров С., Синтезиращи устройства използвани в електронната музика.

                                          Радио,телевизия,електроника. кн.1.1987г.

 1. Лазаров С., Компютри и музика. РТВ.Спектър,КТР. кн.1. 1987г.
 2. Боянов Й.,Лазаров С. Система за композиране на музика чрез компютри “Компмузика”.

                                         Доклад на международен научно-технически семинар ВИДЕОКОМП 87 1987г.

 1. Момчеджиков М.,Лазаров С. Обучаваща система за композиране

                                                                на музика с помощта  на  компютри.       

                                         Доклад на международен научно-технически семинар ВИДЕОКОМП 87 1987г.

 1. Лазаров С.,Лазаров Е. Поредица МИДИ управление.

                                                                                              Радио,телевизия,електротехника.кн. 1-6 .1988г.

 1. Лазаров С.,Лазаров Е. Компютри и музика. Компютър за вас. кн. 1.1988г.
 2. Лазаров С.,Лазаров Е. Компютри и музика. изд. ТЕХНИКА. 1989г.
 3. Боянов Й.,С.Лазаров,Р.Петков. Метод и програма за вариации на произволна мелодия.

                                                                        Компютър за вас. кн.1,2 1989г.

 1. Lazarov S.,R.Petkov. Statistical Information System for Subjective Analyses

         of the Emotional Impact Of Computer Synhthesed Musical Composition

                                                                                                             Conference AI 89. Praha. 1989 г.

 1. Лазаров С., Електронна техника,технология и програмиране на музика.

            Конференция–I  фестивал на електронната музика. Гоце Делчев – 1989г.

 1. Лазаров С., Модели за композиции.

                Конфернция–II фестивал на електронната музика. Гоце Делчев 1990г.

 1. Lazarov S.,R.Petkov. Model of Computer Folk Music.

       Computer Conference ARS ELECTRONICA Linz.1990

 1. Lazarov S.,R.Petkov.Method and Programes for Emotional Impact

      of Variation–Model–Computer Music. Computer Conference. Kroningen,Holland. 1990

 1. Боянов Й.,С.Лазаров,Р.Петков. Метод и програма за композаране

      чрез вериги на Марков.                                     Научна сесия “Ден на радиото” 1990г.

 1. 34. Боянов Й.,С.Лазаров,Р.Петков.Алгоритми и програми за компютърна музика.ТЕХНИКА1991
 2. Lazarov S.. Bulgarian Computer Music over the past few years.

                                          Symposium–V biennialе Musical Research in Europe. GIF sur Yvette,France 1992

 1. Lazarov S. Bulgarian Electronic and Computer Music. Symposium–IFEM 94,Bratislava 1994
 2. Lazarov S. New space and technologies. Council of Europe. Praga. 1996
 3. Лазаров С.,И.Мицев. MIDI музика                               Научна сесия “Ден на радиото” 1996г.
 4. S.Lazarov. About timbers and space I. Lencing Michigan University-conference Michigan 1997
 5. S.Lazarov. About timbers and space II. Lencing Michigan University-conference Michigan 1998
 6. Лазаров С., MIDI партитура в контекста на творческата дейност на диригентите

                      Ерих и Карлос Клайбер"-Международен форум-фестивал "Вселената на

                      компютърната музика-Електроакустична есен 2005"                                        СБК,2005 г.       

 1. Лазаров С.,  „Методология  за обучение по синтезатор”, въведена в

                       курсовете по синтезатор в Нов български университет                                     НБУ, 2005 г.

                                                                               Доклади в Univesity Anahuak UNAM Mexico City - 2005

 1. Лазаров С.,Усъвършенстването на практическите умения и знания при

                       използването на  синтезатора.                      

 1. Лазаров С., Съвременни тенденции на творческия музикален процес въз

                       основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език

 1. Лазаров С., Използване и приложение на синтезаторите като средство за изучване

                       на музиката и възприемането на звуковия материал в музикалното изкуство

 1. Лазаров С., Принципи на звуково-структурното програмиране и изпълнение на звук

                       и  музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи

 1. Лазаров С., MIDI оркестрация – Международен форум-фестивал "Вселената на

                       компютърната музика"                                                                                           

 1. Лазаров С., Есе върху книгата на Стефан Владков "Религия, изкуство, музика,

                       акустика, звукозапис"                                                                                            СБК, 2006г.

 1. Лазаров С., MIDI изкуство & DJ synthesis"- Международен форум-фестивал

                       "Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен 2006"             СБК,2006 г.

 1. Лазаров С., MIDI оркестрация Научна конференция„Акустика 2006”    НТС,2006г.
 2. Лазаров С., MIDI партитура & DJ synthesis-Международен форум-фестивал

                       "Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен 2007"             СБК,2007г.

 1. Лазаров С., Софтуерен модел на синтезатор за изпълнение „на живо” за обучение на

                          студенти и концертни изпълнения –III част                                                 НБУ, 2009г.

 1. Лазаров С., Eлектронна музика и мeдийна композиция                 Музикална Академия,2010г.
 2. Лазаров С., MIDI изкуство        СБК,2010г.
 3. Лазаров С., MIDI оркестрация – Международен форум-фестивал

                        "Вселената на компютърната музика"                                                                 НБУ,2010г

 1. Лазаров С., Разработване на „Софтуерен модел на синтезатор за изпълнение

                         „на живо” за  обучение на студенти и концертни изпълнения –II част                  НБУ, 2010г.

 1. Лазаров С., MIDI изкуство - семинар в рамките на Международен форум-арт фестивал

                         "Вселената на компютърната музика Електроакустична есен 2011"              СБК,2011г.

 1. Лазаров С.,С.Дерменджиев, Акценти в електронното звукоизвличане при интерпретация

                          на класически произведения                                                                                       НБУ, 2012г.

 1. Лазаров С., В.Йорданов,Звукът на големите музиканти, иновация и традиция в едно-

                          синтезаторите Clavia Nord ELECTRO 4D и  Korg Kronos                                       НБУ, 2013г.

 1. Лазаров С., Р.Бечева, За понятието саунд-дизайн и идеята за "темброво пространство "                                

 

Книги:

 

 1. Електронни музикални ефекти книга изд. Техника                                     1984
 2. Електронна музика и синтезатори            книга  изд. Техника                                     1986
 3. Компютри и музика (в съавторство)             книга  изд. Техника                         1989
 4. Алгоритми на компютърна музика (в съавторство) книга  изд. Техника                         1991

 

 1. Поредица ”Eлектронна музика за всички”

 №  1 Звукът                                                                      книга   изд. Екопрогрес                  2002

 №  2 МИДИ музика за начинаещи –I издание            книга  изд. Графопринт                   2001

 №  2 МИДИ музика за начинаещи –II издание                       книга  изд. Екопрогрес                    2002

 №  3 Eлектронната музика !?...и още нещo                  книга  изд. Екопрогрес                    2002

    №  4 Eлектронната музика по света и у нас-звукови лекции SYNTHI  MUSIC Production  2012

    №  5 MIDI  МУЗИКА – в студиото и на концерт              SYNTHI  MUSIC Production               2012

 №  7 Електронните инструменти–от Телхармониума до днес-статии SYNTHI MUSIC Production

 2007

 №  9 МИДИ музика за напреднали                               книга  изд. Екопрогрес                    2005

    №10 МИДИ оркестрация                                                               SYNTHI  MUSIC Production    2013

    №15 От Щокхаузен до наши дни или как се композира музика с компютър                    2007

 

 1. Songbook 1 for Synthi Players (SL & V.Lazarov) школа-изд. Екопрогрес 2002
 2. Songbook 2 for Synthi Players (SL & V.Lazarov)                               школа-изд. Екопрогрес       2002
 3. Songbook 3 for Synthi Players (SL & V.Lazarov) школа-изд. Екопрогрес       2003

 

 

Научни студии, статии, рецензии и отпечатани доклади

MIDI изкуство                                                                                                        СБК, 2010г.

MIDI оркестрация – Международен форум-фестивал

"Вселената на компютърната музика"                                                                 НБУ, 2010г

Разработване на „Софтуерен модел на синтезатор за изпълнение

„на живо” за обучение на студенти и концертни изпълнения – II част                      НБУ, 2010г.

MIDI изкуство - семинар в рамките на Международен форум-арт фестивал

"Вселената на компютърната музика Електроакустична есен 2011"               СБК, 2011г.

MIDI изкуство международна конференция”Акустика” 2014 Computer Music Space 2014 MIDI синтез международна конференция”Акустика” 2015 Computer Music Space 2015

Синтез и музика                  форум-арт фестивал                    Computer Music Space 2016                

Обществена и експертна дейност (след 2000, подборно):

от 2000 г. Директор на българското издание на международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" - Computer Music Space

2004    Академичен директор  на „Учебно-практическо и изследователско звено за компютърно музициране и компютърна звукообработка” - НБУ.

 

Редакторска дейност:

 1. Триединство на екипа - М.Мраз, превод от чешки С.Л. изд. БНР 1978

2. МИДИ музика                                                                             изд. Екопрогрес