ДепартаментМузика

Почетен професор Стефан Драгостинов

Почетен професор Стефан Драгостинов

e-mail: sdragostin@yahoo.com

Академична длъжност: почетен професор – Нов български университет
Научна степен: „World Master”,  Seoul, Korea, 2008.

Образование: висше, композиция. Санкт-Петербургска консерватория, 1972 г.

Основни изследователски интереси в областта на: музиката

Допълнителни изследователски интереси в областта на: музикалния и драматичен театър,  Хорово пеене,  джаз и поп-музика, литература, древни (музикални) култури.
Възможности за експертиза в областта на: музиката, музикалния и драматичен театър, фолклорни изкуства, хорово пеене, дирижиране.
Преподавателски интереси в областта на: композиция, оркестрация, хармония, полифония,  додекафония, политемпия, музикален анализ, фолклорни традиции и проекцията им в музиката на Третото хилядолетие, четене на партитури, съвременни музикални техники, дирижиране. 

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): World Masters’ Commitee in Arts & Culture, Seoul, Korea; Rotary Club International. 
Участие в национални и международни проекти: 
• Peace Symphony (Симфония за мира) - Rotary Club International; 
• “Sonic Icons of Bulgaria” (Звукови икони на България); 
• “Fugue Integral” – NBU (Нов български университет); 
• “The Key to the Mystery” (Ключът към тайнството); 
• Happy Music (Щастлива музика) – BBC, London; 
• Основаване на формация „Драгостин фолк национал”;
• Основаване на клас по композиция в Нов български университет – първи лауреати на международни конкурси по композиция, студенти от НБУ: Емерих Амбил, 2008, 2009; Данаил Танев, 2009; Сара Костадиновска, 2011; 
• Основаване на академичен курс по „додекафония”, 2009-2010, (за първи път в България); и много други.

По-важни публикации: 6 симфонии, (сред които Peace Symphony), балет, концерт за пиано и оркестър, PROMENOS  CONCERTO (Променос  концерт) за бас-кларинет и оркестър,  концерт за тромбон и оркестър, Хорови кантати: Пет строфи по Леонардо,  Polytempi  I, Polytempi III, солови сонати за: пиано, цигулка, кларинет, валдхорна, виолончело, контрабас. Стотици солови и хорови песни, в т. ч., за формация „Драгостин фолк национал”. Десетки научни публикации в академичния и периодичния печат. Авторски музикални издания, реализирани от издателство “Dragostin music Internatiomal”  и издателство “Ricordi”.