ДепартаментМузика

Програмен съвет "Музика"

Директор на програмен съвет:

 

гл. ас. д-р  Маргарита Кръстева

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

 

Членове:

 

проф. д-р  Марио Хосен

e-mail: maestrohossen@gmail.com

проф. д-р Боряна Ламбрева

e-mail: boryana_lambreva@abv.bg 

гл. ас. д-р  Маргарита Кръстева

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

Найден Тодоров

e-mail: naydentodorov@gmail.com 

доц. д-р Нина Найденова

e-mail: director@ofd-plovdiv.eu 

гл. ас. д-р Златка Ангелова

e-mail:zangelova@nbu.bg 

Камелия Тодорова

e-mail:camy_todorova@abv.bg

 

Програмни консултанти:

 

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

тел.: 02/8110 534

д-р Ана Линчева 

e-mail: alincheva@nbu.bg

тел.: 02/8110 534