ДепартаментМузика

Програмен съвет "Музика"

Директор на програмен съвет:

 

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

e-mail: evalchinova@nbu.bg

 

Членове:

 

доц. д-р  Георги Арнаудов

e-mail: garnaoudov@nbu.bg

доц. д-р Боряна Ламбрева

гл. ас. д-р  Маргарита Кръстева

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

д-р Ермила Швайцер

e-mail: eschweizer@nbu.bg

 

Програмни консултанти:

 

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

тел.: 02/8110 534

д-р Ана Линчева 

e-mail: alincheva@nbu.bg

тел.: 02/8110 534