ДепартаментМузика

Доц. д-р Георги Арнаудов

Доц. д-р Георги Арнаудов

e-mail: garnaoudov@nbu.bg

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: Композиция, музика и музикознание, история и теория на изкуствата, културология.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Авторски и сродни права - теория и практика.

 

Възможности за експертиза в областта на: музика, музикална критика, авторски права, управление на културни проекти.

 

Преподавателски интереси в областта на: композиция, музикално-теоретични дисциплини, история и теория на изкуствата.

 

Образование:

2012 Доктор (Музикознание и музикално изкуство), Нов български университет

- София

1986 - Магистър (композиция), Българска държавна консерватория - София (понастоящем Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров") - София

 

Членство в организации:

Член на Съюза на българските композитори (от 1985); Член на Съюза на българските журналисти (от 2011); Член на Борда на на националните представителства на Младежкия оркестър на Европейския съюз – EUYO (от 2011);

 

Участие в национални и международни проекти:

 

Награди:

Носител е на редица национални и международни премии и награди, като Голямата Награда на Организацията на Европейските Радиостанции (1985), Награда на Международната Федерация на Музикалната Младеж (1985), Награда "Златната Арфа" (1986), Наградата на СБК (1986, 2005), Международната премия "Карл-Мария фон Вебер" - (1989), Наградата на Национално музикално училище “Любомир Пипков” (2004) във връзка със 100-годишния юбилей на първата българска музикална институция и др.

 

По-важни публикации:

Дискография

Gheorghi Arnaoudov. Symphony No. 2 - Vasil Kazandzhiev & Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, iTunes id641812668, California, USA - 2014; Gheorghi Arnaoudov. Chamber Works. Festival of Arts "Apollonia" concert

2007 - iTunes id654435748, California, USA - 2013; Gheorghi Arnaoudov. Concerto Barroco for Violin and Orchestra after Alejo Carpentier, Solist Mario Hossen, Conductor Nayden Todorov, 20 Years New Bulgarian University. Orpheus Academy Orchestra, NBU, 2011 Holophon LC09112; Gheorghi Arnaoudov. The Way of the Birds, Labor Records LAB 7068, Washington, USA 2010; Георги Арнаудов. Пътят на птиците, "...най-високата точка...", Издателство "Алтера" MK 51931, София 2007; Георги Арнаудов. Thyepoleo – Орфически мистериални ритуали, Gega-New GD-223, София 2000; Gheorghi Arnaoudov. Compositions. Gega-New GD-187, София 1998; Gheorghi Arnaoudov. The Empire of Lights Concord Concerto CCD-42032, California, USA - 1996);

 

Книги:

 

Статии:

Георги Арнаудов,"Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век" Българско музикознание (3-4 - 2013). pp.

182-200. ISSN 0204-823X

Георги Арнаудов,"Множествена естетика в музиката на постмодерността.

Минимализъм и процесна музика." Българско музикознание (1 -2012). pp.

52-70. ISSN 0204-823X

Георги Арнаудов,Хроника на изобретяването на съвременното музикално мислене, Култура - Брой 42 (2615), 03 декември 2010 Георги Арнаудов, "Живота като дисбаланс", Литературен вестник бр. 42, 2006

- Varium Est бр. 9, Декември 2006

Георги Арнаудов, "Махпела - Гледни точки", Литературен вестник бр. 39,

2006 - Varium Est бр. 8, Ноември 2006

Георги Арнаудов, "Тан Дън - Чай", Литературен вестник бр. 26, 2006 - Varium Est бр. 6, Юни 2006 Георги Арнаудов, "Сън без граници", Литературен вестник бр. 22, 2006 - Varium Est бр. 5, Май 2006 Георги Арнаудов, "Забравени полета на звука", Сп. Летература

2001/кн.27-28

SAPA-5 "The gestures of sound", pp.168-172,"The sound of silence", pp.

172-173

 

Творчески изяви:

Автор на симфонични, камерни, вокални и хорови творби, клавирна музика, музика към театрални и балетни постановки, създадени в сътрудничество с известни хореографи и постановчици. Световно известни са неговите работи, написани по стари български текстове от ранното средновековие, цикълът Thiepoleo, написан по автентични орфически текстове, „Бароков концерт“ по Алехо Карпентиер, „Пасион“ по псалми на Давид, симфоничната фреска „Влахерна“ и – през последната година – Тройният концерт за пиано, хамерклавир, чембало и оркестър „Baroqus ex Machina“. През последните години негови творби имат своите световни премиери в престижни концертни зали като Лондонските Royal Festival Hall, Wigmore Hall и Сент Джон Смит в Уестминстър, Карнеги Хол в Ню Йорк, Концертхаус във Виена и др. Реализирал е записи на десетки свои творби, има издадени 8 авторски албума. Негова музика е включена в редица звукови антологии на музиката на XX и XXI век, както и в издания на световноизвестни изпълнители в Naxos of America, Concord Records и Labor Records – САЩ, Holophon Records – Австрия, Гега Ню – България.

 

Обществена дейност:

Член на Настоятелството на Национално музикално училище "Любомир Пипков"

(от 2009);

Член на УС на "Музикаутор" (от 1993);

Член на Дружеството за нова музика в България – Българска секция на международното общество за съвременна музика; От 2008 до 2012 г. – член на Художествения съвет на програма „Христо Ботев” на Българско национално радио; От 1999 до 2002 г. член на Управителния съвет на Съюза на българските композитори;