facebook

ДепартаментМузика

Дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до Ръководителя на департамента.

Защитата на дипломните тези и държавния изпит се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определяни със заповед на декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

 

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА“
 • МОДУЛ: ТОНРЕЖИСУРА И МУЗИКАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
  Специалност
  : Тонрежисура

  Изпитът се състои от два компонента – практическа и теоретична част.

  • Практическата част представя проект по тонрежисура (звукозапис на произведение, концерт или друго творческо събитие; озвучаване на музикално събитие).
  • Теоретичната част е в рамките на 20 страници. В нея се описва практическата дейност, като тя съдържа: Увод; Цел и задачи на проекта; Описание на проекта; Заключение; Изводи и приноси; Библиография;


  МОДУЛ: МУЗИКА И ТАНЦ
  Специалност: Класически инструмент: пиано, струнни и духови инструменти

  Концертна програма минимум 30 минути, която да съдържа поне два от следните стилове:

  • Барок
  • Класика
  • Романтизъм
  • От Импресионизъм до наши дни
  • Българска музика

   

  Специалност: Класическо пеене

  Изпълнение на 4 различни произведения по епоха, жанр, стил и желателно език.

   

  Специалност: Поп и джаз инструмент

   - Пиано

  • Студентите трябва да представят 5 джаз пиеси (стандарти), като те могат да бъдат изпълнени СОЛО или със съпровод от CD ( Джими Аберсолд). Препоръчително е това да са автори като Коул Портър, Джордж Гершуин, А.К.Жобим и пр.
  • Да изпълнят една джаз пиеса (по избор) ПО НОТИ! (умение за четене на клавирни извлечения) Оскар Питерсън-транскрибции, Бил Еванс-транскрибции.
  • Четене на АКОРДОВИТЕ СИМВОЛИ (chord symbols), по зададен на прима виста джаз стандарт или евъргрийн.

  - Китара

  • Самостоятелен концерт или изпит с програма и продължителност минимум 30 минути.

  - Ударни инструменти

  • Концерт с група с авторска музика и/или кавъри.
  • Изпитът включва най-малко 4 пиеси в различни стилове с импровизация с акомпанимент на комбо (биг бенд) състав.

   

  Специалност: Поп и джаз пеене

  Концертна програма минимум 30 минути, която да включва:

  Различни стилово и по трудност песни, поне две български, поне две песни с особена трудност (мюзикълни арии или джаз стандарти).

  Изпитът - концерт може да бъде със съпровод на музикален инструмент (пиано, китара) или с инструментали, както и комбинирано по избор на студента.

  НБУ особено адмирира вариантите, с оркестър (пиано, бас и барабани) и когато

  се провежда в утвърден клуб, зала, сцена извън университета.

   

  Специалност: Композиция

  • Една или повече творби за соло инструмент, камерен състав или оркестър (симфоничен/духов) с времетраене минимум 15 минути.

   

  Специалност: Компютърна и електронна музика

  • Звуков  проект  в  област  електронна  и  компютърна  музика, създаден  в  съответна  софтуерна  среда
  • Описание  на  звуковия  проект - в  рамките  на  20  страници

   

   Специалност: Народно пеене

  • Самостоятелен концерт с времетраене минимум 40 минути, който да включва изпълнения от различни фолклорни области.

   

  Специалност: Танцово изпълнителство

  Самостоятелен концерт, който включва минимум 2 камерни авторски танци и 1 сюита. Практическата част е придружена с описателна част която съдържа либрето, в което са описани темата и идеята на произведенията, костюми, принадлежност към фолклорна област и др.

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА“
 • Магистърска програма „Класическа музика“

  Специалност: Класически инструмент

  Концертна програма минимум 40 минути, която да съдържа поне три от следните стилове:

  • Барок
  • Класика
  • Романтизъм
  • От Импресионизъм до наши дни
  • Българска музика

   

  Специалност: Класическо пеене

  • Концерт с изпълнение на 6 различни произведения по епоха, жанр, стил и желателно език.

   

  Магистърска програма „Композиция и дирижиране“

  Специализация: Хорово дирижиране

  • Концертна програма като диригент на Хор

   

  Специализация: Оркестрово дирижиране

  • Концертна програма като диригент на симфоничен/камерен/духов оркестър

   

  Специализация: Композиция

  • Една или повече творби за соло инструмент, камерен състав или оркестър (симфоничен/духов) с времетраене минимум 20 минути.

    

  Магистърска програма „Мюзикъл – музикална драма и комедия“

  • Участие като артист/певец в представление или
  • Концерт с репертоар от най-малко 5 Мюзикълни арии.

   

  Магистърска програма „Поп и джаз музика“

  Специалност: Поп и джаз пеене

  Концертна програма минимум 40 минути, която да включва:

  Различни стилово и по трудност песни, поне две български, поне две песни с особена трудност (мюзикълни арии или джаз стандарти).

  Изпитът - концерт може да бъде със съпровод на музикален инструмент (пиано, китара) или с инструментали, както и комбинирано по избор на студента.

  НБУ особено адмирира вариантите, с оркестър (пиано, бас и барабани) и когато

  се провежда в утвърден клуб, зала, сцена извън университета.

   

  Магистърска програма „Танцово изкуство“

  • Авторски спектакъл с продължителност минимум 30 минути.

   

  Магистърска програма „Тонрежисура“

  Изпитът се състои от два компонента – практическа и теоретична част.

  • Практическата част представя проект по тонрежисура (звукозапис на произведение, концерт или друго творческо събитие; озвучаване на музикално събитие).
  • Теоретичната част е в рамките на 30 страници. В нея се описва практическата дейност, като тя съдържа: Увод; Цел и задачи на проекта; Описание на проекта; Заключение; Изводи и приноси; Библиография.

Прикачени файлове