facebook

ДепартаментМузика

Периодичен сборник "Млад научен форум за музика и танц"

МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е периодично издание (един път годишно), което отпечатва материали от конференция с международно участие. Публикува се от департамент „Музика“ на Нов български университет, с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране. Тематичната сфера на изданието е насочена към различни области и проблеми в музикалното и танцово изкуство, в театралното, визуалното и литературното изкуства.

 

Контакт за информация

artsforum@nbu.bg

Контакт за подаване на ръкописи

artsforum@nbu.bg

 

Пощенски адрес:

България, София, Пощенски код 1618

Ул. Монтевидео № 21

Департамент Музика

Офис 504А, Корпус I, етаж 5

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ НА ИЗДАНИЕТО
 • МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е периодично издание (един път годишно), което отпечатва материали от конференция с международно участие, за първи път проведена през 2006 година в Нов български университет.

  Конференцията има за цел да обедини усилията на млади учени – докторанти, постдокторанти и преподаватели в областта на музикалното и танцово изкуство в Балканския регион. Да създаде трибуна за изява по музикознание не само от НБУ, но и на докторанти и постдокторанти от различни университети и академии. В последващите години в конференцията има участници освен от България (от Нов български университет, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за изследване на изкуствата при БАН – София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет), но и от Македония, Косово, Сърбия, Турция, Гърция, Австрия, Швейцария, Румъния, Кипър, Корея, Китай, Полша, Швейцария, ЮАР и други страни. Видно е, че идеята да се обособи форум за музикална и танцова наука е осъществена с голям, и то международен, успех. Възможността да се обменя научен опит, да се споделят идеи, да се обособяват методи на изследвания, да се показват и обсъждат научни резултати, е една добра форма на сътрудничество между възпитаници на институции на висшето образование и конкретно на ниво докторанти. Възможност, която се подкрепя от научния и културален потенциал на университети, академии и други висши училища, за да се подпомогне изграждането на цялостна мрежа и общност в тази част на Европа. МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е първото отворено пространство за изява на учени в областта на музиката и танца в България и в тази част на Европа.

  Естествено продължение на конференцията е отпечатването на сборник с материали от нея: периодичното списание МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. Първият сборник излиза през 2007 година, през 2018 година – 12-ият. Публикуваните материали имат научен и практически принос в областта на музиката, танца и науките за тях.

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ се публикува с отворен достъп, което означава, че всички публикувани в него статии са достъпни безплатно и свободно за потребителите и институциите. Потребителите имат правото да четат, изтеглят, копират, разпространяват, разпечатват, търсят и препращат към пълните текстове на статиите или да ги използват за всяка друга законна цел, без да искат предварително разрешение от издателя или автора, като надлежно цитират данни, които идентифицират статията, авторите и основното издание.

   

  Рефериране/Индексиране

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е направил необходимите активности, за да бъде включен в:

   

  Такси

  За участие на докторанти, постдокторанти и преподаватели – 50 лв.
  За доклад, който е одобрен от рецензентите за отпечатване – 50 лв.
  Общо – 100 лв., които се плащат на два пъти по 50 лв.

   

  Може да бъде заплатена на касата на НБУ или по банков път.

  New Bulgarian University

  United Bulgarian Bank

  IBAN: BG44UBBS78271010551907

  BIC: UBBSBGSF

  Специално да се отбележи при плащането: Млад научен форум за музика и танц: Конференция с международно участие – Такса за публикация

  За да се избегнат пропуски или грешки, моля, изпратете на: artsforum@nbu.bg копие от документа за банков превод в срок до 2 дни след плащането. Всички банкови такси и комисионни се заплащат от участниците/авторите.

  Бележката от банковия превод, моля, да бъде изпратена по имейл като PDF или JPG прикачен файл. За да получите фактура на името на фирма/организация, трябва да посочите това свое желание в имейла, както и да посочите данните на фирмата/организацията.

   

  Политика за поверителност и защита на личните данни

  Имената и електронните адреси в сайта на това издание ще се използват изключително за посечените цели на изданието и няма да бъдат предоставяни за други цели или други лица. Запознайте се и с нашата „Политика за поверителност и защита на личните данни“. (линк към: https://gdpr.nbu.bg/)

 • ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
 • Приемат се ръкописи от всички изследователи; не е необходимо авторите да са асоциирани или да имат каквато и да било връзка с Нов български университет, за да издават свои авторски материали в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. Изпращането на ръкописа означава, че той не е публикуван до този момент, не се разглежда за публикуване от друго издание и няма да бъде представен на друго място, освен ако не бъде отхвърлен или оттеглен от Млад научен форум.

  Приемането за публикуване в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ зависи изключително от преценките и препоръките на рецензентите. Публикуването на материал не означава, че редакторите са съгласни с гледните точки застъпвани от авторите. Редакционната колегия си запазва правото да изисква от авторите редактиране/преработка на ръкописа, когато това е необходимо и допустимо.

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ се публикува на отворен достъп, което означава, че всички публикувани материали са безплатно, свободно достъпни за потребителите и институциите, към които се асоциират. Потребителите имат правото да четат, изтеглят, копират, разпространяват, разпечатват, търсят и препращат към пълните текстове на статиите или да ги използват за всяка друга законна цел, без да искат предварително разрешение от издателя или автора, като надлежно цитират данни, които идентифицират статията, авторите и основното издание.

   

  Политика на достъп и лицензиране на съдържанието

  Всички налични статии на сайта на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ са лицензирани съобразно Лицензите на Криейтив комънс (Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License CC BY-NC 4.0). Лицензът позволява комбинирането и използването на части от съдържание в собствени разработки, с некомерсиална цел и, въпреки че новите авторски произведения трябва да удостоверяват откъде е взета информацията и да не се използват с цел облагодетелстване на автора, не е задължително да бъдат лицензирани при същите условия.

   

  Или, казано накратко, споразумението CC BY-NC 4.0 позволява на потребителите да:

  • споделят съдържание — да копират и разпращат оригиналния материал на различен носител и в различен формат;
  • адаптират/променят съдържанието — да комбинират, променят и създават ново съдържание

  при следните условия:

  Заслуги (на) – Всяко споразумение CC изисква от потребителите да се позоват на оригиналния документ, който са използвали, по начина, по който е указано, без по никакъв начин това да предполага, че авторът му подкрепя тях или техния труд. Ако потребителите не пожелаят да упоменат или маркират, по какъвто и да било начин, приноса на автора и не очакват утвърждаване на тяхната разработка, те трябва да получат за това изрично писмено разрешение от автора.

  Некомерсиална употреба (nc) – Авторът разрешава копирането, изтеглянето, разпространението, визуализирането, използването и модифицирането на собствения си труд за всякакви некомерсиални цели, а за комерсиални – при изрично дадено от автора разрешение.

  Ако новият документ ще се използва за комерсиални цели, следва да се свържете с авторите по електронна поща, за да получите от тях нужното писмено съгласие и разрешение.

  Ако законът изисква материалът да се публикува в публичния домейн, авторът(ите) трябва да уведомят МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, при изпращане на ръкописа (под „ръкопис”, тук и по-долу, разбирай текстови файл), и той ще бъде издаден в съответствие с Creative Commons 1 Public Domain Dedication waiver CC0 1.0 Universal.

   

  Авторско право

  Авторското право върху материалите, публикувани в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, принадлежи на авторите, като изданието си запазва правото върху първата публикация. Авторите имат пълните права да публикуват и разпространяват своите произведения, както и да ги съхраняват в институционални архиви, академични социални мрежи и други и да насърчават тяхното изтегляне. МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ не носи отговорност за последващото използване на оригиналните публикувани в него материали. Всеки автор е напълно отговорен да предприеме действия срещу евентуални нарушения, ако установи подобни, съобразно своите желания и права.

   

  Изключения

  Периодично МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ може да публикува материали съвместно с други издания при различни лицензионни условия.

   

  Плагиатство

  Всеки ръкопис, получен в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, се проверява за плагиатство, дублиране на публикация или повторно използване на текстове, преди да се изпрати на редактор и да му се назначи рецензент(и). Използваме Plagscan и други програмни методи при проверка за взаимстване.

   

  Злоупотреба със съдържание

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ следва най-добрите практики и етични норми при отстраняването на пропуски и допуснати грешки, както и изтегляне на публикувани материали, когато това се налага. Предотвратяването на злоупотреби с публикациите е една от най-важните отговорности на нашия редакционен екип. Всяко неетично действие е неприемливо за нас и плагиатството не се толерира под никаква форма. Авторът декларира оригиналността на публикацията посредством изпращането на ръкописа си. Прочетете нашата Етика на публикуване и действия при злоупотреба.

   

  Етика на публикуване

  Редакционната колегия приема принципите на Комитета по етика на публикуване (the Committee on Publication Ethics (COPE)) и се ръководи от Принципите на COPE за откритост и най-добри практики в научното публикуване и Кодекса на COPE за редактори на научни списания.

 • ПОЛИТИКА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ
 • Всеки ръкопис, изпратен за публикуване в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, се проверява за плагиатство, дублиране и повторно използване на текстове, преди да бъде предоставен за първоначален редакторски преглед и рецензиране. Редакционната колегия подбира рецензентите. Всички ръкописи се рецензират, като научно-изследователските материали подлежат на двойно анонимно оценяване в рамките на 6 (шест) седмици. Процесът на анонимното рецензиране гарантира анонимността на автори и рецензенти. Рецензентите могат да позволят на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ да обяви техните имена или да останат анонимни, но тяхната рецензия да е публично достъпна. Рецензентите могат да бъдат членове на редакционната колегия или външни. Рецензентите следват Политиката за рецензиране и Етичните насоки за рецензенти на COPE при оценката на материали за МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

  Изпращането на ръкопис означава, че:

  • ръкописът не е публикуван, не се подготвя за публикуване на друго място и няма да бъде изпратен на друго издание, освен ако не е отказан за издаване или оттеглен от автора си;
  • авторът се съгласява с необходимите проверки за оригиналност, които ръкописът му може да претърпи по време на редакционния преглед, партньорската проверка и производствените процеси.

  Когато се получи ръкопис, редакционният екип взима първоначално решение за това, дали е подходящ за изданието МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. Ръкописи, които не са съвместими с редакционните цели на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, не са съставени добре или не се подчиняват на изискванията ще бъдат отхвърлени на този етап.

  Ръкопис, който е преминал първия етап на редакторски преглед, се изпраща в подходяща форма до двама анонимни рецензенти. След оценяването на материала, рецензентите изпращат на редакционната колегия попълнен Формуляр за рецензиране с препоръки. Рецензиите, основаващи се на Политиката за рецензиране на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, се изготвят в срок от 20 дни. Периодът на оценка отнема максимум 6 седмици.

  Когато прегледът на ръкопис е завършен, коментарите на рецензентите и редакторите се изпращат на автора, заедно с редакционното решение. Може да се наложи авторите да нанесат корекции или да променят съществено съдържанието и да изпратят отново ръкописа, заедно със своите забележки, на рецензентите за последващо оценяване. Приетите ръкописи също подлежат на редакционен преглед и оценка.

  Ако от авторите е поискано да депонират отново материала си, като внесат в него по-малки или по-големи промени и отговорят на поставени въпроси, ревизираният текст и отговорите на авторите подлежат на последваща рецензентска преценка. Приетите ръкописи продължават да са обект на редакторски преглед и преценка.

  Главният редактор, заедно с редакционния екип на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, взимат окончателното решение дали да одобри даден ръкопис за публикуване. Редакционните решения не се влияят от произхода на ръкописа, в това число националност, политически убеждения, расова, етническа или религиозна принадлежност на авторите. Материалите, посветени на специални тематични или сборни томове, изпратени от редакторите или членовете на редакционната колегия, се подчиняват на същите условия за първоначален подбор, проверка на оригиналността и рецензиране, съгласно Политиката за предотвратяване и третиране на конфликт на интереси на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

 • НАСОКИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЪКОПИСИ
 • Работни езици – английски и български. Допуска се само една статия за автор.

  Статиите/Докладите/Ръкописите трябва да бъдат изпратени на: artsforum@nbu.bg

  Ще получите отговор по електронна поща в случай, че вашият ръкопис е приет.

  Насоки за изпращане на ръкописи

  Инструкции за авторите

  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

  За авторите е препоръчително публикуването в един том на един брой публикации самостоятелно или в съавторство.

  Ръкописите на научните трудове се представят в електронен вид (оформени съобразно настоящите Насоки за изпращане на ръкописи, като е препоръчително да се ползва приложения шаблон) на ел. поща, във формат .DOC(х), на техническия редактор на редакционната колегия (НБУ, корпус 1, офис 504А, тел. 02 8110504,

  email: artsforum@nbu.bg ).

  1. График на издаването и окончателни срокове:
  • за предаване на ръкописите към Редакционната колегия: текущо, най-късно до 31 юли на текущата календарна година.
  • срок за рецензиране – до 4 седмици.
  • след получаване на бележките на рецензента и редактора и тяхното отстраняване, авторът изпраща в срок от 2 седмици коригирания ръкопис в редакционната колегия на електронен адрес: artsforum@nbu.bg

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ се издава ежегодно в периода 01.12 – 30.12 на текущата календарна година.

  1. Публикация (reprint)

  Публикуваният ръкопис включва пълно библиографско описание на източника – заглавие на изданието, електронен адрес, ISSN, година, том, начална и крайна страници. Това позволява на автора да използва статията във формат pdf като пълноценен отпечатък (reprint).

  1. Движение на ръкописите

  За всеки публикуван ръкопис се отбелязва движението на ръкописа – дата на постъпване, дата на приемане за публикуване.

  1. Условия за приемане на ръкописи
  • Ръкописи, които не са оформени според настоящите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани, за което авторите ще бъдат уведомявани.
  • Не се приемат работи, които копират с леки промени публикувани обекти на изследване, работи с недостатъчно обосновани твърдения, както и работи, които са нечетивни.
  • При оформянето на ръкописите се препоръчва използването на схемата „предмет – критичен анализ – проблем – цел – задачи – решение - изводи“.

  Препоръчва се авторът, въз основа на критичен преглед на литературата по избраната тема, да определи и посочи наличието на съществуващи проблеми, налагащи следващи изследвания по въпроса. Въз основа на критичния анализ на литературата по избраната тема, т.е. на фона на съществуващото може да се открои новото, което да се свърже с името на автора. Не се препоръчва повърхностното сканиране на Интернет.

  1. Декларация на авторите

  С изпращането на ръкопис, авторите декларират, че:

  • ръкописът не е бил публикуван или предоставен за публикуване в други списания или форуми;
  • са запознати с изискванията за публикуване и ръкописът е подготвен съгласно политиката за рецензиране на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ;
  • са съгласни с условията за Авторските права, посочени в Редакционната политика на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.
  • Декларация на авторите 
  1. Оценка (рецензиране) на постъпилите ръкописи:

  За оценка на съдържанието на постъпилите ръкописи, към МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ има създаден Борд на рецензентите (Board of Reviewers), който периодично се актуализира чрез специална покана за участие (Call for Reviewers), разпространявана сред специалистите, преценени като подходящи (минимум с докторска степен). Кандидатите за рецензенти в своите анкети (Applicatio n Forms) очертават границите на научната си компетентност в рамките на избраните научни области.

  Оценката на съдържанието на постъпилите ръкописи се извършва от двама анонимни и независими рецензенти.

  Постъпилите ръкописи се предават за рецензия без данни за автора (авторите), съгласно политиките на изданието.

  Всеки рецензент избира една от възможните препоръки:

  • да се публикува без промяна;
  • да се публикува след ревизия – рецензентът представя конкретни и подробни бележки, на които авторът трябва да даде отговор и да ревизира ръкописа (в установения срок) в съответствие с направените препоръки;
  • да не се публикува – в случай, че изданието не е подходящо за такава публикация или ако ръкописът не съдържа добре обосновани резултати.

   

  СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

   

   

  Правила за подготовка на ръкописа

  Препоръчва се за ръкописите да се ползва шаблон („ManuscriptTemplate“). Структурата на ръкописите трябва да има следния вид, като включва:

  • заглавие на статията и имена на автора (съавторите);
  • резюме (включващо: цел на статията, резултати и приноси);
  • ключови думи;
  • основен текст с вградени графични материали (нотни примери, фигури, схеми, графики, снимки и др.), таблици и формули (ако има); препратки (цитирания);
  • заключение с изводи относно получените резултати и съответните приноси;
  • списък референтни източници;
  • приложения (ако има);
  • информация за контакт с всеки от съавторите.

  Възпроизвеждане (повторно използване) на материали с авторски права

  При необходимост от включване в ръкописа на външни материали, за които авторите на ръкописа не притежават авторско право, трябва предварително да се получи писмено разрешение от собственика на авторските права. Такива материали може да са под формата на текст, данни, таблица, илюстрация, снимка, чертеж, схема, аудио или видеоклип (филм), както и всякакви допълнителни несобствени материали. Това се отнася както за пряко (дословно или факсимилно) възпроизвеждане, така и за „производно възпроизвеждане“ (създаване на нова фигура или таблица, която произтича основно от защитен от авторски права източник).

  Разрешението от притежателя на авторските права, е необходимо да се отнася за повторно използване конкретно на всеки един от външните материали. Авторите носят цялата отговорност за всички такси, които притежателят на авторските права може да таксува за повторното ползване.

  Възпроизвеждането на кратки откъси от текст (с изключение на поезия и текстове на песни) в рамките на „критичен анализ“ в текста на ръкописа, може да бъде възможно без официално разрешение, при условие, че цитатът се възпроизвежда точно и се дава пълното му цитиране.

   

  Правила за подготовка на ръкописа за анонимно рецензиране

  Във връзка с процеса на двойно анонимно оценяване (рецензиране), съавторите трябва да представят 2 варианта на ръкописа:

  1. ръкопис представен за публикуване (файл „Manuscript“),
  2. ръкопис представен за рецензиране (файл „BlindedManuscript“).

  Вариантът на ръкописа, който се представя за рецензиране (отделен файл „BlindedManuscript“) е необходимо да бъде правилно подготвен с цел осигуряване на анонимност:

  • Премахване на имената и детайлите под заглавието в ръкописа. Премахване на препратки към източници на финансиране. Да не се включват благодарности.
  • Премахване на имена или друга идентифицираща информация от резюмето.
  • Фигурите да не съдържат идентификатор, свързан с принадлежност.
  • Автоцитиранията в текста да са във вид "[Anonymous, 2007]". Да се използва трето лице за цитирания на предишни публикации на съавторите (автоцитирания), напр. замяна на всички фрази като „… както показах/ме преди [ ]“ с фразата „… както е показано преди [Anonymous, 2007]“. В Списъка Референтни източници, източникът също да е във вид: "[Анонимно, 2007] (Детайлите са пропуснати за двойно анонимното рецензиране)".
  • Наименованията и свойствата на файловете трябва също да осигуряват анонимност на документа.

  Протокол между съавторите (в случай че депонираният текст е правен в съавторство на двама или повече автори)

  Един от съавторите трябва да бъде упълномощен (чрез протокол свободен текст) от всички съавтори да действа от тяхно име по всички въпроси, свързани с публикуването на ръкописа. Приема се, че посочените в ръкописа съавтори имат основателни претенции за съавторство, като редът на имената трябва да бъде съгласуван от всички съавтори. Също съгласувано от всички съавтори е необходимо посочването на процентното участие на всеки от тях в изготвянето на ръкописа.

  Съдържанието на протокола-споразумение между съавторите е следното:

  • Заглавие на ръкописа.
  • Упълномощен съавтор и електронен адрес.
  • Последователност на имената в ръкописа и процентно участие на съавторите (да се даде по отношение на различните части/подходи при изготвяне на ръкописа като: водещо/подкрепящо или равностойно участие).
   • Декларация за оригиналност.
   • Имена и подписи на всички съавтори и дата.

  Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие

  Протоколът-споразумение между съавторите е даден като отделен файл “Protocol”.

  Попълнен и сканиран, този протокол се изпраща заедно с ръкописа.

   

  Титулна страница

  Към ръкописа е необходимо да се предостави титулна страница (отделен файл “TitlePage”), която включва пълна информация за всеки от съавторите:

  • Заглавие на статията;
  • Информация за всеки съавтор, включваща:

  Параграф 1: Пълното име на всеки съавтор, Длъжност, Степен, Пълна ведомствена/институционална принадлежност, както и промените във времето (ако има такива).

  Параграф 2: Кратка биография (до 100 думи)

  Параграф 3: Научни интереси.

  Параграф 4: Информация за контакт (име, адрес, телефон/факс, e-mail). Препоръчва се да се предостави идентификационен номер ORCiD на всеки съавтор. Идентификационен номер ORCiD може да се получи след безплатна регистрация на адрес https://orcid.org.

  Съобразно указанията за обем, авторите включват:

  • Брой думи в основната текстова част на ръкописа =
  • Брой думи в останалата текстова част на ръкописа: преглед, критичен анализ или коментар =

  Обем

  Ръкописите трябва да бъдат до 10 страници. Препоръчителни са следните указания за максимален обем на основната чисто текстова част на ръкописа (без заглавие, автори, резюме, ключови думи, таблици, графични материали, формули, списък литературни източници и информация за авторите):

  • оригинален принос: до 3000 думи;
  • преглед, критичен анализ или коментар: 1000 думи.

  Ръкописи, които значително надхвърлят този обем (или са прекалено кратки), ще бъдат критично преразгледани по отношение на обема преди да бъдат рецензирани.

  Авторите трябва да включат данни за броя на думите в ръкописа според горните препоръки във файл “TitlePage”.

   

  Форматиране

  Страниците да не се номерират. Параметрите на форматирането са:

  • Page size: А4 (210/297 mm), Portrait, една колона.
  • Font Size: 12 pt Times New Roman, Normal, Justified, Style Body A.
  • Margins (полета на страницата) са както следва: Top 25mm, Bottom 205 mm, Inside 25 mm, Outside 25 mm; при маркирано Mirror margin, а в секция Layout се маркира Different odd and even.
  • Spacing: 1,5 lines; Before = 0; After = 0.
  • Alignment: Justified.
  • First line indent (отстъп за нов ред) само на текста: 12.5 mm (за отстъп да не се използва табулация). Наименованията на разделите са без отстъп.
  • Bullets: bullet position 12.5 mm, text indent 0 mm, tab stop at 17 mm.

  Шаблонът ManuscriptTemplate е форматиран с тези параметри.

  Задължително е при форматирането да се ползва стандарт БДС ISO 690_2011.

   

  Контролни въпроси за проверка на ръкопис преди изпращането му на Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие

  1. Ръкописът е оригинален и е написан от посочения автор / посочените автори.
  2. Ръкописът не е бил публикуван преди това, никъде и на никакъв език.
  3. Понастоящем ръкописът не се разглежда за публикуване в друго издание и няма да бъде представен за публикуване в друго издание, докато е в процедура на преглед от страна на Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие
  4. Ръкописът е изготвен и се представя чрез следния комплект файлове (във формат на Microsoft Word), съобразно „Насоки за изпращане на ръкописи (Инструкции за авторите)“ на МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ:
   • файл „Manuscript.doc(x)“ – ръкопис представен за публикуване;„
   • файл „BlindedManuscript.doc(x)“ – ръкопис представен за рецензиране, без данни за автора/съавторите;
   • файл “TitlePage.doc(x)” – титулна страница, която включва пълна информация за автора / всеки от съавторите;
   • файл “Protocol.doc(x)” – сканиран подписан протокол-споразумение между съавторите (ако ръкописът дело на повече от един автор);
   • файл "Декларация на автора/ите за оригиналност".
  5. Всички автори са прочели и приемат всички условия на Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, описани в Редакционната политика и Политиката на рецензиране. Съобразно политиките всички автори са разкрили възможни конфликти на интереси.
  6. В случай на ръкопис, дело в съавторство, всички съавтори са прочели финалния вариант на готовия за изпращане ръкопис и са съгласни той да бъде публикуван в Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие.

  Насоки за изпращане на ръкописиФормуляр за рецензиране с препоръкиManuscriptTemplate

 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 • Главен редактор

  • Проф. Явор Конов, д.н. (Нов български университет, България) yavor_konov@abv.bg

  Редакторска колегия

  • Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова (Нов български университет, България) mshushulova@gmail.com
  • Проф. Виолета Дечева, д.н. (Нов български университет, България) vdetcheva@nbu.bg
  • Проф. д-р Симо Лазаров (Нов български университет, България) slazarov@nbu.bg
  • Проф. д-р Георги Арнаудов (Нов български университет, България) garnaoudov@nbu.bg
  • Проф. д-р Райнер Бишоф (Институции, Австрия) / Prof. Rainer Bischoff (ex Wiener Musikuniversität, ex Wien Privatuniversität, Austria) bischof@chello.at
  • Проф. д-р Пиеро Барбарески (Институции, Италия)/ Piero (Pietro) Barbareschi, PhD (Institution, Italy) piero.barbareschi@alice.it
  • Проф. Маурицио Торели (Институт Тости, Италия) / Prof. Maurizio Torelli (Istituto Nazionale Tostiano – Ortona, Italy) utremi@yahoo.it
  • Проф. д-р Лусиано Гонзалез Сармиенто (Институции, Испания) / Prof. Luciano González Sarmiento, PhD (Institution, Spain) 1937@gmail.com
  • Проф. д-р Ивана Перкович (Факултет по музика, Университет за изкуства в Белград, Сърбия) / Prof. Ivana B. Perković, PhD (Faculty of Music, University of Arts, Belgrad, Serbia,) ivanabperkovic@gmail.com
  • Проф. д-р Даниела Илич (Университет в Ниш, Сърбия) / Daniela Illich, PhD (University of Nish, Serbia) danijelailic1@yahoo.com
  • Доц. д-р Георги Петков (Нов български университет, България) gpetkov@abv.bg
  • Доц. д-р Майкъл Мюзиъл (Институции, САЩ) / Assoc. Prof. Michael Musial (Theatre Institute at Sage, Associate Professor, Music Edith McCrea Distinguished Chair in Music, Russell Sage College, Troy NY, USA) musiam@sage.edu
  • Д-р Наталия Афеян – превод и редакция на английски език (Нов български университет, България) afeyan@gmail.com
 • ПОЛИТИКА ЗА ИЗБЯГВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 • Общи условия

  Всички автори, рецензенти и членове на редакционната колегия трябва да заявят всички свои ангажименти, които могат да породят основателни съмнения за конфликт на интереси по отношение на изпратените ръкописи за публикуване в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

  Нашата Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси се прилага за всички публикации в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

  Под „конфликт на интереси” се разбира финансов ангажимент или взаимоотношения, които могат да повлияят обективността, целостта или интерпретацията на предложения ръкопис. Конфликтът на интереси включва връзки с корпорации, чиито продукти или услуги са свързани с темата на статията. Под „отношения” се разбира наемането, значителна част собственост върху стоки или взаимни фондове, постоянно членство в консултативен съвет или комитет, услуга на борда на директорите или публичен ангажимент към компания или нейните продукти. Други аспекти на конфликта на интереси могат да включват получаването на консултантски такси, патентни заявки, изпълняването на функции като платен говорител или предоставянето на услуги срещу хонорар. Други примери за възможен конфликт представляват настоящи и минали ангажименти като научен ръководител или дипломант, също и семейни връзки – брачен партньор или родител-дете.

  Когато е оповестен конфликт на интереси, от страна на автора или издателя, се прилага бележка под линия към статията, описваща спорната позиция.

  Политика за конфликт на интереси: Автори

  Авторите се задължават, при предаването на своите ръкописи да обявяват потенциални предпоставки за конфликт на интереси и да оповестяват всички източници на финансиране, подкрепящи тяхната дейност. Тази информация трябва да бъде включена в раздела Декларация към ръкописа. Съответният автор трябва да гарантира, че всички сътрудници са били помолени да разкрият потенциалните спорни положения, които могат да се интерпретират като конфликт на интереси. Съавторите, определени като „хората, които са участвали при съставянето на документа или водещи учени в съвместен проект с автора или членовете на авторския екип”, през последните 48 месеца, трябва да бъдат изключени като редактори и рецензенти.

  Политика за конфликт на интереси: Рецензенти и издатели

  Рецензентите и редакторите трябва да се оттеглят от разглеждане на ръкопис, ако обявеният конфликт на интереси ги възпрепятства от безпристрастна научна преценка или оценка. Рецензентите не могат да преглеждат ръкопис, ако не подходят обективно. Рецензент или редактор, при когото има установен конфликт, но смята, че не пречи на безпристрастната му позиция, трябва да упомене естеството му в списанието. Редакционните решения за ръкописи, поръчани или заявени от главния редактор, не могат да се вземат и да бъдат одобрени от него.

  Потенциален конфликт на интереси за рецензенти. Писмото за покана до рецензентите ще включва следния абзац: „Ако знаете или предполагате, че сте наясно със самоличността на автора и ако смятате, че има потенциален конфликт на интереси, които да повлияят вашето решение, заради ваша връзка с автора (напр. по отношение на близко приятелство или конфликт / съперничество) или по някаква друга причина, моля да го декларирате. Приемайки тази покана, се счита, че няма потенциален конфликт на интереси.“ Стандартната политика е да не се използва рецензент, ако е оповестен конфликт на интереси, но редакторите могат да реагират по усмотрение след консултации помежду си.

  Подаване на ръкопис за публикуване от редактор. Документ, изпратен от редактор, ще се обработва от един от другите редактори, който не е в конфликт на интереси и може да осъществи рецензирането му, и който не е от същата институция, като изпратилия ръкописа, редактор. Другият редактор ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа.

  Изпращане на ръкопис от автор в същата институция, като един от редакторите. Документ, изпратен от автор, за който може да се установи потенциален конфликт на интереси и е в същата институция, като един от редакторите, ще бъде разгледан от един от другите редактори, който ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа.

  Изпращане на ръкопис от член на семейството на редактор или автор, чиято връзка с редактора може да породи съмнение за пристрастна оценка. Документ, изпратен от член на семейството на един от редакторите или от автор, чиято връзка с един от редакторите може да породи съмнение за пристрастна оценка (например от гледна точка на близко приятелство или конфликт / съперничество), ще бъде обработена от друг редактор, който ще избере рецензенти и ще вземе всички решения относно публикуването на ръкописа. При съмнения, редакторите ще се консултират с главния редактор.

  МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ си запазва правото да публикува известия, оповестявайки конфликт(и) на интереси, свързан(и) с вече публикуван(и) материал(и). Автори, рецензенти или редактори, които, умишлено или необмислено, не са обявили съществуващ конфликт на интереси, подлежат на санкции, включително забрана за публикуване в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.

  Настоящата политика се прилага към всички материали, публикувани в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, в това число статии, обзори и коментари.

 • ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА
 • МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ следва най-добрите практики и етични норми при отстраняването на пропуски и допуснати грешки, както и изтегляне на съдържание, когато това се налага. Предотвратяването на злоупотреби с публикациите е една от най-важните отговорности на нашия редакционен екип. Всяко неетично действие е неприемливо за нас и плагиатството не се толерира под никаква форма. Авторът декларира оригиналността на публикацията посредством изпращането на ръкописа си.

  Посочените отговорности и задължения на авторите, рецензентите и редакторите са съобразени с Кодекса на COPE за редактори на научни списания:

  1. Задължения на редакторите:
  • Решение за публикуване: Въз основа на доклада на редактора, редакционният съвет може да приеме, да откаже за публикуване или да поиска промени в текста на ръкописа.
  • Преглед на ръкописите: Редакторите трябва да гарантират, че всеки ръкопис е оценен първоначално за своята оригиналност, като се използва подходящ софтуер за тази цел. След това се прави редакторска оценка и материалът се изпраща до редакционния съвет, който ще предостави своите препоръки за публикуване, отказ или корекции.
  • Честно оценяване: Редакторите трябва да гарантират, че оценката на ръкописа се осъществява без оглед на принадлежността на автора към раса, пол, възраст, религия, гражданство и други.
  • Поверителност: Редакторите гарантират, че всяка информация, касаеща предадените ръкописи, е поверителна.
  • Оповестяване и конфликт на интереси: Редакторите на списанието декларират, че няма да използват непубликувани данни и постижения от получени ръкописи без писменото съгласие на автора.
  1. Задължения на авторите:
  • Отчетност: Авторите трябва да представят обосновка за своите твърдения, както и обективно обсъждане на тяхното значение. Ръкописите ще следват насоките за публикуване в МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. (Виж. Насоки за изпращане на ръкописи).
  • Оригиналност: Авторите гарантират оригиналността на своя материал.
  • Повторяемост, мултиплициране и конкурентност на документите: Авторите се ангажират да не изпращат своя ръкопис до няколко издания едновременно. Не трябва да публикуват различни версии или други публикации със същите научни резултати в различни списания.
  • Принос: Авторите надлежно означават всички данни и информация, използвани в тяхната публикация и посочват използваните източници, които са били от съществено значение за реализацията на текущото изследване.
  • Авторство: От авторите се изисква да предоставят основни данни за техния ръкопис за редакционна оценка и те трябва да разполагат с такива.
  • Фундаментални грешки в публикуваните материали: Ако, в определен момент, авторите установят неточности във вече изпратения ръкопис, те трябва незабавно да ги докладват на редакторите.
  1. Задължения на рецензентите:
  • Поверителност: Информацията по отношение на получените ръкописи трябва да се приема като поверителна и да се третира като такава.
  • Принос: Рецензентите удостоверяват, че авторите са посочили всички източници на данни и информация, използвани в изследването. Всеки вид сходство или припокриване между ръкописи или с вече публикуван документ, трябва незабавно да се доведе до знанието на редакторите.
  • Обективност: Оценката на ръкописите трябва да се осъществява обективно и рецензентите трябва да представят ясно и аргументирано своята позиция.
  • Спазване на срокове: Ако рецензент прецени, че няма да успее да завърши прегледа на ръкописа в определеното време, трябва да уведоми редактора(ите), за да може ръкописът да бъде изпратен на друг рецензент.