facebook

ДепартаментМузика

Разработени учебни програми

    

Директор на програмен съвет:
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

приемно време: 
Сряда: 13:00 - 14:30 ч.

Четвъртък: 10:00 - 12:30 ч. 
Петък: 9:15 - 11:15 ч.

тел.:8110 555

Офис: Корпус 1, офис 504А


Програмни консултанти:
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

приемно време: 
Сряда: 13:00 - 14:30 ч.

Четвъртък: 10:00 - 12:30 ч. 
Петък: 9:15 - 11:15 ч.

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

тел.: 8110 534

 

д-р Ана Линчева

приемно време:

Вторник: 9:00 - 11:00 ч.
Сряда: 9:00 - 11:00 ч.

Четвъртък: 9:00 - 11:00 ч.

 

e-mail:alincheva@nbu.bg

тел.: 8110 534

Офис: Корпус 1, офис 504А

 

Бакалавърски програми


МУЗИКА

 


Майнър програми (втора специалност)


Музика

 

 

Магистърски програми

 

Музикално изпълнителство (на английски език)


Музикално изпълнителство (на български език)

Танцово изкуство

Тонрежисура

 

Мюзикъл – музикална драма и комедия

 

 

Докторски програми

 

Музика