facebook

ДепартаментМузика

Конференция "Млад научен форум за музика и танц"

VII НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

14-15 октомври 2023

Конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

XVІII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

VII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

 

10:00 часа на 14.10.2023 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ще има възможност за присъствено и онлайн включване

 

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 06.10.2023

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Повече информация:

за панел Музика и танцmshushulova@gmail.com

за панел Театър, кино, сцена и визуални изкуства – vdetcheva@nbu.bg

 

Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

09.08.2023

Прикачени файлове

VI НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

22-23 октомври 2022

Онлайн конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

XVII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

VI МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

 

10:00 часа на 22.10.2022 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (в zoom.us)

 

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 10.10.2022

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Повече информация:

за панел Музика и танцmshushulova@gmail.com

за панел Театър, кино, сцена и визуални изкуства – vdetcheva@nbu.bg

 

Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

19.07.2022

Прикачени файлове

30 години Нов български университет (1991-2021)

V НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

16-17 октомври 2021

Виртуална конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

XVI МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

V МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

 

10:00 часа на 16.10.2021 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (в zoom.us)

 

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 30.09.2021

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Повече информация:

за панел Музика и танцmshushulova@gmail.com

за панел Театър, кино, сцена и визуални изкуства – vdetcheva@nbu.bg

 

Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

02.07.2021

Прикачени файлове

IV НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

10-11 октомври 2020

Виртуална конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

XV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

IV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

 

10:00 часа на 10.10.2020 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (в zoom.us)

 

Краен срок за регистриране на участниците чрез изпращане на готов доклад – 30.09.2020

по e mail: artsforum@nbu.bg

 

Повече информация:

за панел Музика и танцmshushulova@gmail.com

за панел Театър, кино, сцена и визуални изкуства – vdetcheva@nbu.bg

 

Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

05.08.2020

Прикачени файлове

IIІ НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

8-9 юни 2019

ПОСВЕТЕН НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА

ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

 

 

XIV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

Конференция с международно участие

8 – 9 юни 2019

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели

 

IIІ МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА – 8 юни 2019

 

НАУЧЕН ФОРУМ

ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Участващи департаменти от НБУ: МУЗИКА, ТЕАТЪР, ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВАНОВА БЪЛГАРИСТИКА. Гости от БАН, НМА, АМТИИ, ЮЗУ и др.

 

 

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 31 май 2019

 

Повече информация:

за модул: Музика и танц – mshushulova@gmail.com

за модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства – ihristova@nbu.bg и/или dmorosova@gmail.com и/или vdetcheva@nbu.bg

30.04.2019

Прикачени файлове

II НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА

16 17 юни 2018

Научна конференция с международно участие

Панел: Докторанти и постдокторанти

Панел: Преподаватели 

XIII МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ 16 – 17 юни 2018

II МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА – 16 юни 2018

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 10 юни 2018 г.

 

Повече информация:

за модул: Музика и танцmshushulova@gmail.com

за модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства – ihristova@nbu.bg и/или dmorosova@gmail.com и/или vdetcheva@nbu.bg

16.05.2018

Прикачени файлове

ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

10-11 ЮНИ 2017, СОФИЯ

ДОКТОРАНТИ и ПОСТДОКТОРАНТИ

 

 

 

Галерия УниАрт на НБУ

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

10:15 „РАЗГОВОРИ ЗА МУЗИКАТА“

Да поговорим всички заедно за уникалността на музиката и музикалната наука, за връзките на музиката с другите изкуства, за своеобразието на методите на изследване, за миналото и настоящето...

 

 

10.06.2017, 18.00 часа, галерия УниАрт на НБУ

КОНЦЕРТ НА ДОКТОРАНТИ

 

Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 30 май 2017

 

Повече информация на e mail: mshushulova@gmail.com

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

 

21.04.2017

Прикачени файлове

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Галерия УниАрт на НБУ

Организатор:
департамент „Музика“

ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ“ 
ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

16-17 ЮНИ 2016 г.

ПРОГРАМА

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


10:15 „РАЗГОВОРИ ЗА МУЗИКАТА“
Да поговорим за уникалността на музиката и музикалната наука – за връзките на музиката с другите изкуства, за своеобразието на методите на изследване, за миналото и настоящето...


16.06.2016, 18.00 часа

КОНЦЕРТ НА ДОКТОРАНТИ


Краен срок за представяне на доклади и съобщения за участие в конференцията – 8 юни 2016 г.


Форма за регистрация

Повече информация на e mail: mshushulova@gmail.com
проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

21.04.2016