facebook

ДепартаментМузика

ВАЖНО ЗА НЕ ДИПЛОМИРАЛИ СЕ СТУДЕНТИ ОТ СТАРИ ВИПУСКИ!

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение на Процедурата за дипломиране на студенти от стари випуски Ви информираме, че ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ДИПЛОМИРАТЕ ДО 10 ГОДИНИ от започването на обучението ви за Бакалавър и Магистър. След този период подлежите на промяна на Випуска си и ще е необходимо да запишете минимум една учебна година за Бакалавърска програма и един семестър за Магистърска програма. Правилата влизат в сила от 01 октомври 2024 г.

 

Тези от вас, които биха желали да се дипломират при сегашните условия, имат възможност да го направят до 30 септември 2024. За тази цел трябва да сте завършили семестриално (покрили всички необходими кредити) и да подадете заявление за дипломиране до 30.07.2024 в офиса на департамент „Музика“.

 

КОНТАКТИ:

 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Сряда: 08:30 - 09:30 ч.
Четвъртък: 09:00 - 12:00 ч.
Петък: 13:00 - 15:00 ч.

e-mail: mkrusteva@nbu.bg
тел.: 02/8110 555
Офис: Корпус 1, офис 504А

 

ПРОГРАМЕН КОНСУЛТАНТ:

гл. ас. д-р Ана Линчева

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник: 14:00 - 16:00 ч.
Вторник: 09:00 - 11:00 ч.
Четвъртък: 09:00 - 11:00 ч.

e-mail: alincheva@nbu.bg
тел.: 02/8110 555
Офис: Корпус 1, офис 504А