facebook

ДепартаментМузика

Програмен съвет

Директор на програмен съвет:

 

гл. ас. д-р  Маргарита Кръстева

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

 

Вътрешни членове:

 

Почетен професор на НБУ Людмил Ангелов
e-mail: alegitor@gmail.com

доц. д-р Нина Найденова

e-mail: director@ofd-plovdiv.eu 

гл. ас. д-р Илиян Парасков
e-mail: iilio@abv.bg

д-р Ана Линчева
e-mail: alincheva@nbu.bg

 

Външни членове:

проф. д-р Боряна Ламбрева

e-mail: boryana_lambreva@abv.bg 

Найден Тодоров

e-mail: naydentodorov@gmail.com 

 

 

Програмни консултанти:

 

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

e-mail: mkrusteva@nbu.bg

тел.: 02/8110 555

гл. ас. д-р Ана Линчева 

e-mail: alincheva@nbu.bg

тел.: 02/8110 534