facebook

ДепартаментМузика

Флейтов конкурс Моиз

Международен флейтов конкурс МоизСофия (България) НБУ

29 юни / 1, 2 юли 2023

 

 

 • ЗА КОНКУРСА
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

  Почетен президент

  СЪР ДЖЕЙМС ГОЛУЕЙ

  Майстор на флейтата и ученик на Марсел Моиз

   

  Музиката е най-съкровеното и емоционално изкуство, създадено от човека, универсален език, обединяващ места и култури. Тя не се нуждае от преводи, говори чрез чувствителност и интелектуални ценности. Музикантът става не само интерпретатор, но и посредник на културата.

   

  Нов български университет и Италианското посолство в София подкрепят този чудесен проект и по този начин предоставят на младите изпълнители нови възможности за културно посредничество, организирайки заедно (като доказателство за културно приятелство с общи цели) международен флейтов конкурс, в който интерпретатори от ново поколение изявяват себе си и признати в целия свят ценности.

   

  Луиза Селло, доктор и професор в НБУ, е определена от департамент „Музика“ за художествен ръководител на конкурса, който е създаден по нейна идея с цел разширяване на вече съществуващото приятелство между италиански и български институции и международно популяризиране на изпълнителската докторска програма в НБУ в областта на флейтовото изкуство.

   

  Марсел и Луис Моиз са международно признати флейтисти, които имат основно влияние върху флейтовата школа в ХХ век: в преподаването, композирането и в публикуването (редакцията) на флейтови произведения. Международният конкурс „Moyse International“ в София предлага някои от техните произведения, композирани или посветени на тях, заедно с най-важния репертоар за флейта, като дава предимство на италианската и българската музикални школи, с оглед на културното приятелство между двете страни.

   

  Правилата и журито са фокусирани към възнаграждаване не само на техническите умения на кандидатите, но и на тяхната харизма, интелигентност и разбиране на текста, както и на комуникативните им умения, като задължителна част във всяко изкуство. Целта на наградите ще бъде не само търсенето на обикновена техничност, но и повишаване на истинските индивидуални ценности на художественото качество.

   

  Победителите ще получат награди, материални подаръци и възможности за концертни изяви.

  Всички кандидати ще получат грамота за участие по време на обявяване на победителите. Сертификати на преподавателите от класираните в категории А и В се издават по желание.

 • ЖУРИ
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

  Председател

  РОБЪРТ АЙТКЕН (Канада)
  Ученик на Марсел Моиз и колега на Луис Моиз

   

   АНДРАС АДОРЯН (Германия)

   СУЗАН ХОПНЕР (Канада)

  КАРЛО ЯНС (Люксенбург)

  ЛУИЗА СЕЛЛО (Италия)

   

  За онлайн предварителния кръг на категории А и Б журито ще бъде съставено от Сюзън Хьопнер, Карло Янс, Луиза Селло.

   

  НБУ Нов български университет / NBU New Bulgarian University: http://www.nbu.bg/index.php?l=851

  НБУ Департамент МУЗИКА / NBU Music Department: https://music.nbu.bg/en/

  Проф. д-р Луиза Селло: https://music.nbu.bg/en/adjunct-professors

  Секретар на конкурса Moyse Competition: moysecompetition2023@gmail.com

   

 • РЕГЛАМЕНТ
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

  Конкурсът е отворен за флейтисти от всяка националност на възраст между 12 и 30 години, изчислена към 30 юни 2023, денят, в който започва конкурса. Всеки кандидат може да участва само в една категория, дори и по-висока от възрастта му. В категория А могат да участват и флейтисти, родени преди 2011.

   

  Всеки участник трябва да представи валиден документ за самоличност в департамент „Музика“ или ще бъде отстранен от конкурса.

  Организаторите ще осигурят съпровод на пианист (безплатен с ограничение във времето за репетиция), но всеки кандидат може да участва и със свой пианист.

   

  За категории А и В предварителният кръг ще бъде онлайн. За този онлайн кръг журито ще бъде съставено от Сузан Хопнер, Карло Янс, Луиза Селло. Избраните кандидати ще участват лично във втория и последния кръг. Неизбраните няма да имат право на възстановяване на таксата за регистрация.

   

  В категория C кандидатите ще участват лично във всеки кръг.

   

  Редът на изпълнение за всички категории ще бъде установен на случаен принцип в деня на конкурса. Същият ред ще се спазва във всички останали кръгове.

   

  Кандидатите, които отсъстват от първоначалната СРЕЩА по уважителни причини, ще могат да се явят на конкурса в края на същия ден.

   

  Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

   

  Всички кръгове са отворени за публика. Репетиционните ще бъдат на разположение в НБУ департамент „Музика“ – етаж 5 на университета, организирани от Секретаря по заявки.

   

 • КАТЕГОРИИ
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

  КРАЕН СРОК за подаване на документи: 25 май 2023

   

  Всеки кандидат може да участва само в една категория, дори и по-висока от неговата възраст.

   

  КАТЕГОРИЯ А и В

  Категория А – родени от 2007 до 2011 г. (12-16 г.)

  Категория В – родени от 2001 до 2006 г. (17-22 г.)

   

  За категории A и B предварителният кръг ще бъде онлайн. Видеоклиповете трябва да бъдат записани на живо, с целия ръст (тяло) на флейтистите с видима част за пианото и корепетитора. Изпълненията могат да бъдат отделни за всеки автор, но не могат да бъдат редактирани. Преди всяко изпълнение кандидатът трябва да каже името и фамилията си и да уточни, че произведението се изпълнява за "Moyse Competition Sofia". Видеото трябва да бъде качено в youtube и изпратено като връзка (видеото трябва да е „скрито“, а не публично).

  Всички видеоклипове трябва да бъдат изпратени по имейл на moysecompetition2023@gmail.com  до 25 май 2023, заедно с формуляра за кандидатстване и копие на платежното (банково бордеро) за регистрация. Жури, съставено от Сузан Хопнер, Карло Янс и Луиза Селло, ще избере кандидатите за следващия кръг. Избраните кандидати в категории A и B ще участват лично в следващите кръгове.

   

  КАТЕГОРИЯ C

  Категория C – родени от 1993 до 2000 г. (23-30 г.)

   

  Кандидатите от категория C ще участват лично във всеки кръг. Часът на втория тур ще бъде определен след обявяване на резултатите от първия тур и ще бъде съобщен директно на кандидатите. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен по имейл на moysecompetition2023@gmail.com до 25 май 2023, заедно с формуляра за кандидатстване и копие на платежното (банково бордеро) за регистрация.

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ

  Заключителните концерти ще се проведат пред публика, а наградите ще бъдат раздадени в неделя, 2 юли 2023, преди заключителния концерт (вижте календара).

   

  Галерия УниАрт на НБУ

   

 • РЕПЕРТОАР
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

  Марсел и Луис Моиз, международно признати флейтисти, оказват съществено въздействие върху развитието на флейтовата школа в ХХ век: в преподаването, композирането и в публикуването на флейтови произведения (редакция).

   

  Марсел Моиз (1889-1984) е легендарен френски флейтист и преподавател, който прави революция в свиренето на флейта и дървени духови инструменти през ХХ век. Учи при Филип Гобер и Пол Тафанел в Парижката консерватория и става един от най-великите флейтисти на своето време. След като имигрира в САЩ през 1949, той става основател на музикалния фестивал Малборо. Сред неговите ученици можем да открием имената на Джеймс Голуей, Тревър Уай, Уилям Бенет, Конрад Клем, Паула Робинсън, Карол Уинсенк, Робърт Айткен.

  Луис Моиз (1912 – 2007) е френски флейтист, пианист и композитор, син на Марсел Моиз, негов учител заедно с Филип Гобер. Той преподава на много флейтисти по целия свят, включително в университетите в Торонто и Бостън и Малборо Колидж. Смятан е за един от най-големите продуценти на музика за флейта в света.

   

  Произведения, посветени на Марсел Моиз: Philippe Gaubert ‘Sonata n. 2’ / Albert Roussel ‘Jouers de Flûte’ op. 27 / Jacques Ibert Flute Concert
  Произведения, композирани и/или редактирани от Луис Моиз: Louis Moyse „Trois pièces faciles“ / Louis Moyse „7 Caprice-Etudes“ / Franz Doppler „Hungarian Fantasy“

   

  И Марсел, и Луис са близки приятели с Бохуслав Мартину, който пише своя концерт за флейта, цигулка и оркестър и го посвещава на Марсел Моиз и Бланш Хонегер Моиз, съпругата на Луис Моиз. Концертът е изпълнен за първи път под диригентството на Филип Гобер (1936).

   

  ______________________________________________________________________________

  Категория „А“ родени от 2007 до 2011 (12-16 години)

   

  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТУР „Онлайн“ (максимум 10 минути)

  Програма по избор (с или без пиано)
  Всички видеоклипове трябва да бъдат изпратени по имейл на moysecompetition2023@gmail.com до 25 май 2023. Видеоклипът трябва да бъде качен в youtube и изпратен като връзка (видеото трябва да бъде „скрито“, а не публично). Избраните кандидати ще бъдат информирани по имейл до 8 юни 2023 г

   

  ФИНАЛЕН ТУР „присъствено“ (10 минути)
  Програмата включва 2 произведения:

  • Антонио Вивалди - Соната в до мажор № 2 (две части свободен избор) от операта „Il Pastor fido“ op.13 за флейта и басо континуо
  • Луис Моиз „Сарабанда“ от „Trois pièces faciles“ за флейта и пиано

   

  Категория „В“ родени от 2001 до 2006 (17-22 години)

   

  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТУР „Онлайн“ (максимум 15 минути)

  Програмата включва 2 произведения:

  • Антонио Вивалди „Концерт оп. X n. 3’ (Il cardellino) за флейта и басо континуо
  • Саверио Меркаданте ‘7 Капричи’ (свободен избор) за флейта

  Всички видеоклипове трябва да бъдат изпратени по имейл на moysecompetition2023@gmail.com до 25 май 2023. Видеоклипът трябва да бъде качен в youtube и изпратен като връзка (видеото трябва да бъде „скрито“, а не публично). Избраните кандидати ще бъдат информирани по имейл до 8 юни 2023 г

   

  ВТОРИ ТУР „присъствено“ (15 минути)

  Програмата трябва да включва 2 произведения от изброените, една за соло флейта и една за флейта и пиано

  • Фридрих Кулау - „Капричио № 1 оп. 10“ за флейта
  • К.Ф.Е. Бах - Соната в ла минор за соло флейта (II част)
  • Г.Ф. Телеман - Фантазия № 10 (от 12 фантазии) за флейта
  • Франсис Пуленк - Соната за флейта и пиано (I част)
  • Бохуслав Мартину - Соната за флейта и пиано № 1 (I част)
  • Франц Доплер - Унгарска фантазия за флейта и пиано
  • Албер Русел - „Jouers de Flûte“ оп. 27 (Pan, Tityre) за флейта и пиано

   

  ФИНАЛЕН ТУР „присъствено“ (20 минути)

  Програмата включва 3 произведения:

  • Антонио Вивалди - Концерт оп. 10 № 6 за флейта и басо континуо
  • Райнер Бишоф - ‘Quadrifoglio’ (три части свободен избор) за флейта (частта ще бъде изпратена при поискване)
  • Луис Моиз - „Пасторал“ за флейта от „7 каприз-етюда“

   

   

  Категория „С“ родени от 1993 до 2000 (23-30 години)

   

  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТУР „присъствено“ (18 минути)

  Програмата включва 3 произведения:

  • Георги Арнаудов „Il sentiero degli uccelli“ за флейта (частта се изпраща при поискване)
  • 2 пиеси в различен стил, избрани от следния репертоар за флейта: Жак Ибер ‘Пиеса’ / Й.С. Бах „Партита“ в ла-минор BWV 1013 (две части по избор) / Зигфрид Карг-Елерт „Соната Апасионата“ / Лучано Берио „Секвенциа“

   

  ВТОРИ ТУР „присъствено“ (20 минути)

  Програмата включва 3 произведения:

  • Й.С.. Бах „Соната“ в ми минор Bwv 1034 (1-ва и 2-ра част) за флейта и b.c.
  • Филип Гобер Соната № 2 (I част) за флейта и пиано
  • Сергей Прокофиев Соната за флейта и пиано (I част)

   

  ФИНАЛЕН ТУР „присъствено“ (30 минути)

  Програмата включва 2 произведения:

  • Луис Моиз ‘Caprice de Pan’ за флейта от ‘7 Caprice-Etudes’
  • Концерт, избран от следния репертоар за флейта и оркестър (пиано):

  Саверио Меркаданте - Концерт в ми минор / В.А. Моцарт – Концерт KV 313 или Концерт KV 314 / Жак Ибер - Концерт

   

  За всички категории и изпълнения не се изисква свирене наизуст.


 • КАЛЕНДАР (ГРАФИК)
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

  Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ и всички събития, свързани с него, ще се провеждат в Нов български университет, София, България, 1618, ул. Монтевидео 21.

   

  Четвъртък 29 юни 2023 Нов български университет – ул. Монтевидео № 21 – София

  • 13:00-16:00  Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „В“ (5 етаж на НБУ, І корпус, департамент Музика).
  • 16:00-17:00 – Лекции от докторанти по флейта върху теми, свързани с различни научни изследвания за инструмента (5 етаж на НБУ, І корпус, департамент Музика, зала 501).
   Лектори: Зане Абази, Антонела Бенати и Йета Герчари – докторанти по флейта
  • 17:30-18:30 – Интервю/Разговор с Robert Aitken и Serena Klemm за паметта и дейността на Марсел и Луис Моиз и Конрад Клем (5 етаж на НБУ, І корпус, департамент Музика, зала 501).
  • 20:00 – Концерт за откриване на конкурса 2023 (залата ще бъде уточнена), Софийски музикални седмици 2023. Изпълнения на флейтистите, които са членове на журито на конкурса и докторанти по флейта в НБУ.

   

  Петък 30 юни 2023 Нов български университет – ул. Монтевидео № 21 – София

  • 8:30 СРЕЩА (теглене на жребий) на кандидатите от категория „В“ (5 етаж на НБУ, І корпус, зала 501).
  • 9:00 -12:00 Първи тур за категория „В“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 12:30-14:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория  „В“ (5 етаж на НБУ).
  • 14:00-16:00 Финален тур за категория „В“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 16:00-18:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „C“ (5 етаж на НБУ).
  • 18:00-19:00 Лекции от докторанти по флейта върху теми, свързани с различни научни изследвания за инструмента (5 етаж на НБУ, І корпус, департамент Музика, зала 501).
   Лектори: Биргит Каро и Мирна Мликота Диздаревич
  • 19:00  Обявяване на победителите и връчване на грамоти за участие в категория В“ (зала 501, 5 етаж, І корпус на НБУ).
  • 19:30-21:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „C“ (5 етаж на НБУ).

   

  Събота 1 юли 2023 Нов български университет – ул. Монтевидео № 21 – София

  • 8:30 СРЕЩА (теглене на жребий) на кандидатите от категория „C“ (5 етаж на НБУ, І корпус, зала 501).
  • 9:00 -12:00 Първи тур за категория „C“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 13:00-16:00 Първи тур за категория „C“ (галерия УниАрт на НБУ)
  • 14:00-16:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „А“ (5 етаж на НБУ)
  • 16:00 СРЕЩА (теглене на жребий) на кандидатите от категория „А“ (5 етаж на НБУ, І корпус, зала 501).
  • 16:30-18:30 Финален тур за категория „А“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 19:00  Обявяване на победителите и връчване на грамоти за участие в категория A (зала 501, 5 етаж, І корпус на НБУ).
  • 19:30-21:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „C“ (5 етаж на НБУ).

   

  Неделя 2 юли 2023 Нов български университет – ул. Монтевидео № 21 – София

  • 9:30 СРЕЩА (теглене на жребий) на кандидатите от категория „C“ (5 етаж на НБУ, І корпус, зала 501).
  • 10:00-13:00 Втори тур за категория „C“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 13:30-15:00 Репетиции с акомпанимент на пиано за категория „C“ (5 етаж на НБУ).
  • 15:00-18:00 Финален тур за категория „C“ (галерия УниАрт на НБУ).
  • 19:00  Обявяване на победителите и връчване на грамоти за участие в категория „C“ (зала 501, 5 етаж, І корпус на НБУ).
  • 20:00 Концерт на лауреатите за закриване на конкурса и церемония за връчване на наградите в категории A, B, C (галерия УниАрт на НБУ).

   

  Всички лауреати на І-ва и ІІ-ра награда от категории A, B, C ще свирят на концерта в събота 2-ри юли 2023 от 20:00.


 • НАГРАДИ
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

   

   

  Първа награда в категория  „C“ се дава от членовете на Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия България.

  Първа награда „Конрад Клем“ в категория  „B“ се дава от Серена Клем, съпруга на известния швейцарски флейтист, 1-ва флейта в оркестъра на Accademia Nazionale Santa Cecilia в Рим, един от най-талантливите ученици на Марсел Моиз, велик музикант, от най-значимите учители на ХХ век.

  Първа награда в категория  „A“ се дава от Miyazawa Flute Europe.

   

  Втора награда в категория  „C“ се дава от Концертната асоциация „Amici della Musica“ от Удине, „Circuito Euroregione“ (Италия).

  Всички останали награди се дават от членовете на Конфиндустрия България.

   

  КОНЦЕРТИ:

  Първа награда в категория  „C“ (декември 2023 в София за Италианската търговска камара, с оркестър).

  Първа награда „Конрад Клем“ в категория „В“ (ноември 2023 / януари 2024 в София в италианското посолство).

  Втора награда в категория  „C“ (юли/август 2023 в Италия за Association Ai della Musica).

   

  *За концертите пътните и квартирните разходи са за сметка на победителя.

   

  Всички награди ще бъдат раздадени по време на церемонията по закриването на конкурса. На участниците във вечерния концерт не се дължи възнаграждение. Наградите се определят от журито и ще бъде разделени между победителите. Удостоверение за преподавателите (сертификат) на наградените участници в конкурса ще бъде дадено по желание. Всички кандидати ще получат грамота за участие по време на обявяването на победителите.

   

 • ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
 • Международен флейтов конкурсМоиз2023 – София НБУ

   

  КРАЕН СРОК за подаване на документи: 25 май 2023

  Таксата трябва да бъде платена преди 15 май 2023, за да потвърдите участието си!

   

  Регистрацията трябва да бъде направена чрез съответния „Формуляр за кандидатстване“ и изпратена на moysecompetition2023@gmail.com  заедно с копие на платежно нареждане (банково бордеро) за платена такса.

   

  Cat. A              55€ / 110 BGN

  Cat. B              65€  / 130 BGN

  Cat. C              75€ / 150 BGN

  При плащането трябва да се напише/посочи „Регистрация за Моиз международен флейтов конкурс 2023 – София НБУ Cat. ___ Име на кандидата”.

   

  В български лева
  Банка: ОББ
  IBAN:BG44UBBS78271010551907
  Bank Code: UBBS/BIC:UBBSBGSF

   

   

  В Евро
  Банка:KBC Bank
  IBAN:BG43RZBB91551460052998
  Bank Code: RZBB/BIC:RZBBBGSF

   

   

  Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен по имейл до 25 май 2023, като прикачите копие от документа за плащане и копие от личната карта. За категории А и В видеото трябва да бъде изпратено заедно с формуляра за кандидатстване.

   

   

   

  Как се стига до НБУ 

  Нов български университет (НБУ)

  1618 София, България ул. Монтевидео 21

  https://www.nbu.bg/en/about-nbu/welcome-to-nbu

   

  С такси: yellow такси (от летището или от гарата)
  С метро: Метро 3 (зелен цвят) станция Мизия

   

   

  Настаняване 

   Препоръчително настаняване на 100 м. от НБУ

  https://www.booking.com/hotel/bg/wow-apartments.bg.html

   

   

  Попълването на формуляра за участие е желателно да е на английски език!

  Ако участника има затруднения с попълването на английски език има бланка и на български.

   

Прикачени файлове