facebook

ДепартаментМузика

Конкурси

академична длъжност доцент, ДВ5/16.01.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следните конкурси за един доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Тонрежисура, саунд дизайн, музикална теория и аранжимент). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Емил Трайчев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.05.2024 / 10:30
 • Зала
  -

Прикачени файлове

Редовен преподавател
Академична длъжност:
.

Кандидат по конкурса:
Доач Бездюз

Нов български университет обявява конкурс за редовен преподавател (корепетитор), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2023 г. включително. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 02/8110235.

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.02.2023 / 10:00
 • Зала
  зала 506, корпус 1
Редовен преподавател
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за редовен преподавател (корепетитор), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2023 г. включително. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 02/8110235.

Кандидат по конкурса:
Димитър Горчаков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.02.2023 / 10:00
 • Зала
  зала 506, корпус 1
академична длъжност професор, ДВ бр. 44/14.06.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (дирижиране, композиция, музикален фолклор). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 44 от 14.06.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Георги Метев Петков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  25.11.2022 / 11:00
 • Зала
  506, корпус 1.

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 109/21.12.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (поп и джаз пеене, вокални ансамбли, джаз интерпретация). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 109/21.12.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Нели Свиленова Маринкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.03.2022 / 11:00
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент", ДВ бр. 51/18.06.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (тонрежисура, аранжимент и оркестрация, звуков дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 51/18.06.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Емил Тошев Трайчев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.09.2021 / 11:00
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 6/22.01.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (сценична интерпретация, музикална теория, камерни ансамбли, съпровод). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 6/22.01.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Ана Валериева Линчева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.04.2021 / 11:30
 • Зала
  nbu-bg.zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност "доцент", ДВ брой 89/16.10.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (компютърна музика и саунд дизайн, музикална теория). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 89/16.10.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Росица Димитрова Бечева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.03.2021 / 14:00
 • Зала
  виртуална класна стая в ZOOM

Прикачени файлове

Академична длъжност "доцент", ДВ бр. 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (джаз, хармония, камерни ансамбли, акомпанимент и джаз импровизация). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ангел Ангелов Заберски

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.06.2020 / 14:00
 • Зала
  виртуална класна стая

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (композиция и музикална теория). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Георги Асенов Арнаудов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  24.01.2020 / 13:00
 • Зала
  506, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (вокални и камерни ансамбли, камерна музика, акомпанимент). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  01.10.2018 / 16:00
 • Зала
  506, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 55 от 19.07.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (музикална практика, корепетиция, акомпанимент). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/19.07.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Златка Петрова Ангелова и д-р Смилена Димитрова Смилкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.11.2016 / 15:00
 • Зала
  506, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Редовен преподавател
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: редовен преподавател, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Срокът за подаване на документи е до 05.09.2015 г. включително. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
Нона Бориславова Кринчева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.10.2015 / 15:00
 • Зала
  506, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 59 от 04.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (съвременни музикални практики, музикална комуникация) Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 59/04.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Милена Георгиева Шушулова-Павлова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.12.2015 / 14:30
 • Зала
  501

Прикачени файлове