facebook

ДепартаментМузика

Докторанти

Кристина Димитрова Мерджанова
 • Име на докторанта
  Кристина Димитрова Мерджанова
 • Тема на дисертацията
  Методите на танцовата терапия чрез съвременния танц за самоусъвършенстване на личността
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анна Пампулова
 • Дата и час на защитата
  10.07.2024 / 13:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Фатбардх Хаджи Гаши
 • Име на докторанта
  Фатбардх Хаджи Гаши
 • Тема на дисертацията
  Съвременни композитори от Косовo, Албания и региона, и нови произведения за кларинет. Изпълнителски проблеми

  Contemporary composers from Kosovo, Albania and the region, and new works for clarinet. Performance issues
 • Научен ръководител
  проф. Явор Светозаров Конов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  09.07.2024 / 13:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Уанг Бо
 • Име на докторанта
  Уанг Бо
 • Тема на дисертацията
  Вокална интерпретация на избрани песни от Франц Шуберт, Рихард Щраус, Габриел Форѐ и Цин Джу, Хуан Дзи, Ли Ингхай: сравнително изследване от гледна точка на певеца

  Vocal Interpretation of Selected Songs by Franz Schubert, Richard Strauss, Gabriel Fauré and Qing Zhu, Huang Zi, Li Yinghai: а Comparative Study from a Singer’s Perspective
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ермила Швайцер
 • Дата и час на защитата
  03.07.2024 / 11:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Лиша И
 • Име на докторанта
  Лиша И
 • Тема на дисертацията
  Вокални, драматични и стилистични характеристики на интерпретацията на главните женски роли в „Мадам Бътерфлай" и "Турандот" от Пучини. Сравнителен анализ с водещи женски образи в китайската опера

  Vocal, Dramatic, and Stylistic Features of the Interpretation of Leading Female Roles in "Madama Butterfly" and "Turandot" by Puccini. A Comparative Analysis with Leading Female Characters in Chinese Opera
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
 • Дата и час на защитата
  03.07.2024 / 13:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Етиен Херцел Леви

Защитил

 • Име на докторанта
  Етиен Херцел Леви
 • Тема на дисертацията
  Музикални певчески формати в България: „Мюзик Айдъл“, „Х фактор" и „Като две капки вода"
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
 • Дата и час на защитата
  09.02.2024 / 13:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Николай Христов Шейнов

Защитил

 • Име на докторанта
  Николай Христов Шейнов
 • Тема на дисертацията
  Трубадурите и съвременната бард-култура
 • Научен ръководител
  проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  09.02.2024 / 11:30
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Доротея Генчева Люцканова

Защитила

 • Име на докторанта
  Доротея Генчева Люцканова
 • Тема на дисертацията
  Съвременни подходи при индивидуална работа с мутиращи гласове
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  14.12.2023 / 14:00
 • Зала
  504, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Стефан Тодоров Драгостинов

Защитил

 • Име на докторанта
  Стефан Тодоров Драгостинов
 • Тема на дисертацията
  Политемпи – време и пространства
 • Научен ръководител
  проф. д-р Симо Лазаров
 • Дата и час на защитата
  24.11.2023 / 11:00
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Сара Джейн Лобегайгер де Родригес

Защитила

 • Име на докторанта
  Сара Джейн Лобегайгер де Родригес
 • Тема на дисертацията
  Оперният полиглот: пътища и техники в западноевропейското класическо пеене

  The Operatic polyglot: Routes and Techniques in Western European Classical Singing
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
 • Дата и час на защитата
  20.10.2023 / 11:30
 • Зала
  Галерия "УниАрт"

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Ардиана Бютючи

Защитила

 • Име на докторанта
  Ардиана Бютючи
 • Тема на дисертацията
  Интерпретативни проблеми в текста в песните на Йоханес Брамс-думи и звук

  Interpratative problems of the Text in the lyrics Songs by Johannes Brahms-word and tone
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ермила Швайцер
 • Дата и час на защитата
  17.07.2023 / 11:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Теодорос Никифорос Харидис

Защитил

 • Име на докторанта
  Теодорос Никифорос Харидис
 • Тема на дисертацията
  „Камерна опера „LA KROPIA”: История на създаването и музикален анализ (Произведението е базирано на книгата „В зоната на дим и анемонии“ от Йоанис Профис в четири (4) поетични картини)“
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д. н.
 • Дата и час на защитата
  17.07.2023 / 13:30

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Мария Михайловна Арушанова
 • Име на докторанта
  Мария Михайловна Арушанова
 • Тема на дисертацията
  Музикалните изкуства по пътя на коприната

  Musical art ot the great silk road
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георги Арнаудов

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Христо Иванов Димитров

Защитил

 • Име на докторанта
  Христо Иванов Димитров
 • Тема на дисертацията
  Национален фолклорен ансамбъл „Българе“. Мениджърски и творчески подходи.
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георг Краев
 • Дата и час на защитата
  02.12.2022 / 13:00
 • Зала
  511, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Теодор Тодоров Попов

Защитил

 • Име на докторанта
  Теодор Тодоров Попов
 • Тема на дисертацията
  Електронен звуков дизайн и неговите приложения в диджеинга
 • Научен ръководител
  проф. д-р Симо Лазаров
 • Дата и час на защитата
  14.10.2022 / 13:00
 • Зала
  511, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Мирна Мликота-Диздаревич

Защитила

 • Име на докторанта
  Мирна Мликота-Диздаревич
 • Тема на дисертацията
  Ролята на флейтиста като солист през XVIII, XIX, XX век: компаративно изследване на постиженията спрямо очакванията

  The Role for a Flute Soloist in the XVIII, XIX, XX Century: a Comparison about Qualities and Expectations
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова
 • Дата и час на защитата
  26.04.2022 / 12:30
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Величка Георгиева Чаушева

Защитила

 • Име на докторанта
  Величка Георгиева Чаушева
 • Тема на дисертацията
  Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георг Краев и проф. д-р Светла Калудова-Станилова
 • Дата и час на защитата
  11.02.2022 / 11:00
 • Зала
  онлайн в zoom

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Вита Флорим Гухели

Защитила

 • Име на докторанта
  Вита Флорим Гухели
 • Тема на дисертацията
  „СИМВОЛИЗЪМ В СОЛОВИТЕ ПЕСНИ ОТ АЛБАНСКИ КОМПОЗИТОРИ, ПИСАНИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК“

  SYMBOLISM IN ALBANIAN COMPOSERS ART SONGS FROM THE LATE TWENTIETH CENTURY
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ермила Швайцер
 • Дата и час на защитата
  26.11.2021 / 13:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Дамян Йорданов Парушев

Защитил

 • Име на докторанта
  Дамян Йорданов Парушев
 • Тема на дисертацията
  Някои особености на холистичното преподаване по флейта
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ермила Швайцер
 • Дата и час на защитата
  10.09.2021 / 16:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Цветанка Георгиева Почеканска

Защитила

 • Име на докторанта
  Цветанка Георгиева Почеканска
 • Тема на дисертацията
  Игор Стравински и европейският музикален театър между двете световни войни („Приказка за Лиса” и „Едип цар”)
 • Научен ръководител
  проф. д-р Албена Кехлибарева
 • Дата и час на защитата
  14.06.2021 / 11:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Мете Гьокче

Защитил

 • Име на докторанта
  Мете Гьокче
 • Тема на дисертацията
  Младежките хорове в Турция в края на ХХ век и началото на ХХІ век. Проблеми и перспективи
 • Научен ръководител
  проф. Явор Конов, д.н. и проф. д-р Адриана Благоева
 • Дата и час на защитата
  08.06.2021 / 11:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Анна Петрова Форстер

Защитила

 • Име на докторанта
  Анна Петрова Форстер
 • Тема на дисертацията
  Непозната европейска клавирна музика от втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ век
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.,
 • Дата и час на защитата
  14.05.2021 / 11:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Трифон Великов Трифонов

Защитил

 • Име на докторанта
  Трифон Великов Трифонов
 • Тема на дисертацията
  Стилови и интерпретационни проблеми в творби за духов оркестър от Николай Братанов, Жул Леви и Христо Тонев
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  24.02.2021 / 14:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Либурн Жуполи

Защитил

 • Име на докторанта
  Либурн Жуполи
 • Тема на дисертацията
  Нови области на изследване върху инструменталните музикални изобретения и ефектът им върху музикалната композиция в ХХІ век
 • Научен ръководител
  проф. д-р Симо Лазаров
 • Дата и час на защитата
  08.12.2020 / 11:30
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Пауло Зереу

Защитил

 • Име на докторанта
  Пауло Зереу
 • Тема на дисертацията
  Музикално-стилови характеристики на бразилския валс: националният музикален език във Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, и Valsa-Chôro No. 5 от Франсиско Миньоне
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
 • Дата и час на защитата
  07.12.2020 / 16:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Милко Дойчев Милков

Защитил

 • Име на докторанта
  Милко Дойчев Милков
 • Тема на дисертацията
  Съвременни интерпретационни проблеми в камерното и солово музициране с пиано
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
 • Дата и час на защитата
  07.12.2020 / 14:00
 • Зала
  Виртуално в zoom.us

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Светлина Илиева Терзиева - Ангелова
 • Име на докторанта
  Светлина Илиева Терзиева - Ангелова F57666
 • Тема на дисертацията
  МЛАДЕЖКИТЕ СИМФОНИЧНИ ОРКЕСТРИ – СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н
 • Дата и час на защитата
  22.11.2019 / 15:00
 • Зала
  501, корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Мартин Томов Стоянов
 • Име на докторанта
  Мартин Томов Стоянов
 • Тема на дисертацията
  УНИВЕРСИТЕТСКА МУЗИКАЛНА СЦЕНА – ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
 • Научен ръководител
  проф. д-р Милена Шушулова и доц. д-р Георги Арнаудов
 • Научен консултант
  доц. д-р Соня Алексиева
 • Дата и час на защитата
  09.10.2019 / 16:30
 • Зала
  506, корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Льейля Агим Бекири-Вула
 • Име на докторанта
  Льейля Агим Бекири-Вула
 • Тема на дисертацията
  ФЛЕЙТОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В КАМЕРНАТА МУЗИКА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
 • Научен ръководител
  проф. Явор Конов д.н., и проф. Лидия Ошафкова
 • Дата и час на защитата
  05.07.2019 / 14:30
 • Зала
  зала № 501 - Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“, корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Нина Кубратова Найденова
 • Име на докторанта
  Нина Кубратова Найденова F23430
 • Тема на дисертацията
  СЕМИОТИЧНИЯТ ПОДХОД ПРИ РЕЖИСЬОРСКИЯ АНАЛИЗ НА ОПЕРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
 • Научен ръководител
  проф. Мария Попова д.н
 • Дата и час на защитата
  10.06.2019 / 16:00
 • Зала
  Корпус 1, зала 501

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Адурим Хаки Расими
 • Име на докторанта
  Адурим Хаки Расими F85789
 • Тема на дисертацията
  РОЛЯТА НА ХОРОВОТО ПЕЕНЕ В ОБЩОТО МУЗИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 • Научен ръководител
  проф. Явор Конов д.н
 • Дата и час на защитата
  28.05.2019 / 13:00
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ДАФИНА ЗЕКИРИ НУШИ
 • Име на докторанта
  Дафина Зекири Нуши F81670
 • Тема на дисертацията
  Тeмбрите - музикалният начин за изобразяване на звуковите цветове в композиторската практика
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  15.05.2019 / 14:00
 • Зала
  зала 506, І корпус, етаж 5, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Божана Павлинова Павлова
 • Име на докторанта
  Божана Павлинова Павлова F86216
 • Тема на дисертацията
  КЛАСИЧЕСКА КИТАРНА МУЗИКА ОТ СРЕДАТА НА ХХ ВЕК В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХАНС ВЕРНЕР ХЕНЦЕ, ТОРУ ТАКЕМИТСУ И НУЦИО Д‘АНДЖЕЛО
 • Научен ръководител
  проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  24.04.2019 / 11:30
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Ростислава Викторовна Пашкевич
 • Име на докторанта
  Ростислава Викторовна Пашкевич F77945
 • Тема на дисертацията
  ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МУЗИКА В МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНАТА ПРОГРАМА НА TSHWANE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – ЮАР
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елисавета Вълчинова – Чендова д.н.
 • Дата и час на защитата
  02.10.2018 / 14:30
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ЕМИЛ ТОШЕВ ТРАЙЧЕВ
 • Име на докторанта
  Емил Тошев Трайчев F 85975
 • Тема на дисертацията
  Оркестрацията и аранжиментът като средство за стимул на творческата инвенция. принципи и възможности
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Симо Лазаров
 • Дата и час на защитата
  13.07.2018 / 11:00
 • Зала
  Корпус 1, зала 511 „Станислав Станчев-Стенли“

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Калин Димитров Каралеев
 • Име на докторанта
  Калин Димитров Каралеев F15480
 • Тема на дисертацията
  Звукът в киното и телевизията. Съвременни тенденции и реализация в България
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  12.04.2018 / 16:00
 • Зала
  зала 506, І корпус, етаж 5, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

АНТОНИЯ КИРИЛОВА EВГЕНИЕВА
 • Име на докторанта
  Антония Кирилова Eвгениева F 68951
 • Тема на дисертацията
  КЛАВИРНОТО НОКТЮРНО И ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ: ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  28.09.2017 / 13:00
 • Зала
  501, І корпус, етаж 5, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

КОХАР ХАМПАРЦУМ АНДОНЯН-КРАДЖЯН

 

 

 • Име на докторанта
  Кохар Хампарцум Андонян-Краджян F 67161
 • Тема на дисертацията
  АРФОВИ ШКОЛИ, СЪПЪТСТВАЩИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИНСТРУМЕНТА. ОБЩА НАСОКА ПРИ СЪВРЕМEННОТО ИЗПЪЛНИТЕЛСКО МАЙСТОРСТВО
 • Научен ръководител
  Проф. Сузана Клинчарова и доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  09.05.2017 / 16:00
 • Зала
  506, Корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

АНА ВАЛЕРИЕВА ЛИНЧЕВА
 • Име на докторанта
  Ана Валериева Линчева F63606
 • Тема на дисертацията
  „Клавирни изпълнителски подходи в циклите за сопран и пиано от Димитър Христов“
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  28.03.2017 / 16:00
 • Зала
  Зала 501, НБУ, I корпус, етаж V

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

НЕЛИ ЯНЧЕВА НЕДЕВА-ИЛИЕВА
 • Име на докторанта
  Нели Янчева Недева-Илиева
 • Тема на дисертацията
  Концертният репертоар по китара и музикалното развитие на ученика
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  15.12.2016 / 13:00
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Росица Иванова Бояджиева-Вълева
 • Име на докторанта
  Росица Иванова Бояджиева-Вълева
 • Тема на дисертацията
  Дуетът флейта-туба: изпълнителски възможности и репертоар.
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  07.12.2016 / 16:20
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА ТИЛЕВА

 

 

 • Име на докторанта
  Десислава Ивайлова Тилева
 • Тема на дисертацията
  Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете войни на XX век
 • Научен ръководител
  Проф. Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  23.11.2016 / 13:00
 • Зала
  Корпус I, зала 214

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Куангхуун Лии

 

 

 • Име на докторанта
  Куангхуун Лии
 • Тема на дисертацията
  Клавирните пасажи и стилистика в изпълнението на виенските класици и концертният опит в изпълнението на Концерт за пиано и оркестър № 3 от Бетовен –систематизация и паралели с клавирните сонати
 • Научен ръководител
  проф. Милена Моллова
 • Дата и час на защитата
  14.11.2016 / 14:00
 • Зала
  Корпус I, зала 501

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ФРАНСИС НЕКТАРИОС ГАЙ
 • Име на докторанта
  Франсис Нектариос Гай
 • Тема на дисертацията
  ДИРИГЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРИ НОТАЦИОННИ ОТСЪСТВИЯ НА ТАКТОВА ЧЕРТА (диригентски анализ)
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Христов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  03.11.2016 / 16:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Венко Йорданов Поромански
 • Име на докторанта
  Венко Йорданов Поромански
 • Тема на дисертацията
  Ролята на ударните инструменти в съвременната джаз музика. Влияния върху съседни музикални явления
 • Научен ръководител
  Проф. Димитър Христов, д.н
 • Дата и час на защитата
  20.01.2016 / 16:30
 • Зала
  506 корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Георги Метев Петков
 • Име на докторанта
  Георги Метев Петков
 • Тема на дисертацията
  Скатова техника в творчеството на българските композитори за фолклорни ансамбли
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н.
 • Дата и час на защитата
  18.12.2015 / 16:00
 • Зала
  506

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова
 • Име на докторанта
  Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова
 • Тема на дисертацията
  НЯКОИ ЕСТЕТИЧЕСКИ, АРТИКУЛАЦИОННО-ФОНЕТИЧНИ И АНСАМБЛОВИ ПРОБЛЕМИ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА „LIED“ ОТ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА И ПОСТРОМАНТИЗМА –
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  19.10.2015 / 16:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Нели Маринкова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за научната и образователна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност Музикознание и музикално изкуство

 

 
Научно жури:

Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н., НБУ (рецензия)

Проф. Симеон Венков - НМА "Проф. Панчо Владигеров" (рецензия)

Доц. д-р Жан Гологанов - СУ "Климент Охридски" (становище)

Проф. д-р Панайот Панайотов, НБУ (становище)

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, АМТИИ - Пловдив (становище)

 • Име на докторанта
  Нели Маринкова
 • Тема на дисертацията
  Влиянието на блуса върху българската поп музика до края на 80-те години на ХХ в.
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  17.06.2015 / 14:30
 • Зала
  корпус 1, зала 506
Маргарита Маринова Кръстева - Стойчевска

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за научната и образователна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Научно жури:


Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н., НБУ (рецензия)

Доц. Красимир Петров, народна хореография, (рецензия)

Ст.н.с.II ст.д-р Наталия Рашкова – Институт за фолклор на БАН (становище)

Ст.н.с.II ст.д-р Валентина Георгиева Ганева – Райчева, Институт за фолклор на БАН (становище)

Проф. д-р Георг Краев, НБУ (становище)

 • Име на докторанта
  Маргарита Маринова Кръстева - Стойчевска
 • Тема на дисертацията
  Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) – 1944 - 1990
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георг Краев
 • Дата и час на защитата
  28.05.2015 / 11:00
 • Зала
  506

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител