ДепартаментМузика

Докторанти

Ростислава Викторовна Пашкевич F77945
 • Име на докторанта
  Ростислава Викторовна Пашкевич F77945
 • Тема на дисертацията
  ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МУЗИКА В МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНАТА ПРОГРАМА НА TSHWANE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – ЮАР
 • Научен ръководител
  проф. д-р Елисавета Вълчинова – Чендова д.н.
 • Дата и час на защитата
  02.10.2018 / 14:30
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ЕМИЛ ТОШЕВ ТРАЙЧЕВ F 85975
 • Име на докторанта
  Емил Тошев Трайчев F 85975
 • Тема на дисертацията
  Оркестрацията и аранжиментът като средство за стимул на творческата инвенция. принципи и възможности
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Симо Лазаров
 • Дата и час на защитата
  13.07.2018 / 11:00
 • Зала
  Корпус 1, зала 511 „Станислав Станчев-Стенли“

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Калин Димитров Каралеев F15480
 • Име на докторанта
  Калин Димитров Каралеев F15480
 • Тема на дисертацията
  Звукът в киното и телевизията. Съвременни тенденции и реализация в България
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  12.04.2018 / 16:00
 • Зала
  зала 506, І корпус, етаж 5, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

АНТОНИЯ КИРИЛОВА EВГЕНИЕВА
 • Име на докторанта
  Антония Кирилова Eвгениева F 68951
 • Тема на дисертацията
  КЛАВИРНОТО НОКТЮРНО И ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ: ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
 • Научен ръководител
  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  28.09.2017 / 13:00
 • Зала
  501, І корпус, етаж 5, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

КОХАР ХАМПАРЦУМ АНДОНЯН-КРАДЖЯН F 67161

 

 

 • Име на докторанта
  Кохар Хампарцум Андонян-Краджян F 67161
 • Тема на дисертацията
  АРФОВИ ШКОЛИ, СЪПЪТСТВАЩИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИНСТРУМЕНТА. ОБЩА НАСОКА ПРИ СЪВРЕМEННОТО ИЗПЪЛНИТЕЛСКО МАЙСТОРСТВО
 • Научен ръководител
  Проф. Сузана Клинчарова и доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  09.05.2017 / 16:00
 • Зала
  506, Корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

АНА ВАЛЕРИЕВА ЛИНЧЕВА
 • Име на докторанта
  Ана Валериева Линчева F63606
 • Тема на дисертацията
  „Клавирни изпълнителски подходи в циклите за сопран и пиано от Димитър Христов“
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Георги Арнаудов
 • Дата и час на защитата
  28.03.2017 / 16:00
 • Зала
  Зала 501, НБУ, I корпус, етаж V

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

НЕЛИ ЯНЧЕВА НЕДЕВА-ИЛИЕВА
 • Име на докторанта
  Нели Янчева Недева-Илиева
 • Тема на дисертацията
  Концертният репертоар по китара и музикалното развитие на ученика
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  15.12.2016 / 13:00
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Росица Иванова Бояджиева-Вълева
 • Име на докторанта
  Росица Иванова Бояджиева-Вълева
 • Тема на дисертацията
  Дуетът флейта-туба: изпълнителски възможности и репертоар.
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  07.12.2016 / 16:20
 • Зала
  Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ корпус 1, етаж 5

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА ТИЛЕВА

 

 

 • Име на докторанта
  Десислава Ивайлова Тилева
 • Тема на дисертацията
  Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете войни на XX век
 • Научен ръководител
  Проф. Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  23.11.2016 / 13:00
 • Зала
  Корпус I, зала 214

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Куангхуун Лии

 

 

 • Име на докторанта
  Куангхуун Лии
 • Тема на дисертацията
  Клавирните пасажи и стилистика в изпълнението на виенските класици и концертният опит в изпълнението на Концерт за пиано и оркестър № 3 от Бетовен –систематизация и паралели с клавирните сонати
 • Научен ръководител
  проф. Милена Моллова
 • Дата и час на защитата
  14.11.2016 / 14:00
 • Зала
  Корпус I, зала 501

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

ФРАНСИС НЕКТАРИОС ГАЙ
 • Име на докторанта
  Франсис Нектариос Гай
 • Тема на дисертацията
  ДИРИГЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРИ НОТАЦИОННИ ОТСЪСТВИЯ НА ТАКТОВА ЧЕРТА (диригентски анализ)
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Христов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  03.11.2016 / 16:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Венко Йорданов Поромански
 • Име на докторанта
  Венко Йорданов Поромански
 • Тема на дисертацията
  Ролята на ударните инструменти в съвременната джаз музика. Влияния върху съседни музикални явления
 • Научен ръководител
  Проф. Димитър Христов, д.н
 • Дата и час на защитата
  20.01.2016 / 16:30
 • Зала
  506 корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Георги Метев Петков
 • Име на докторанта
  Георги Метев Петков
 • Тема на дисертацията
  Скатова техника в творчеството на българските композитори за фолклорни ансамбли
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н.
 • Дата и час на защитата
  18.12.2015 / 16:00
 • Зала
  506

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова
 • Име на докторанта
  Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова
 • Тема на дисертацията
  НЯКОИ ЕСТЕТИЧЕСКИ, АРТИКУЛАЦИОННО-ФОНЕТИЧНИ И АНСАМБЛОВИ ПРОБЛЕМИ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА „LIED“ ОТ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА И ПОСТРОМАНТИЗМА –
 • Научен ръководител
  Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  19.10.2015 / 16:00
 • Зала
  Галерия УниАрт

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Нели Маринкова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за научната и образователна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност Музикознание и музикално изкуство

 

 
Научно жури:

Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н., НБУ (рецензия)

Проф. Симеон Венков - НМА "Проф. Панчо Владигеров" (рецензия)

Доц. д-р Жан Гологанов - СУ "Климент Охридски" (становище)

Проф. д-р Панайот Панайотов, НБУ (становище)

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, АМТИИ - Пловдив (становище)

 • Име на докторанта
  Нели Маринкова
 • Тема на дисертацията
  Влиянието на блуса върху българската поп музика до края на 80-те години на ХХ в.
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Панайот Панайотов
 • Дата и час на защитата
  17.06.2015 / 14:30
 • Зала
  корпус 1, зала 506
Маргарита Маринова Кръстева - Стойчевска

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за научната и образователна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Научно жури:


Проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова д.н., НБУ (рецензия)

Доц. Красимир Петров, народна хореография, (рецензия)

Ст.н.с.II ст.д-р Наталия Рашкова – Институт за фолклор на БАН (становище)

Ст.н.с.II ст.д-р Валентина Георгиева Ганева – Райчева, Институт за фолклор на БАН (становище)

Проф. д-р Георг Краев, НБУ (становище)

 • Име на докторанта
  Маргарита Маринова Кръстева - Стойчевска
 • Тема на дисертацията
  Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) – 1944 - 1990
 • Научен ръководител
  проф. д-р Георг Краев
 • Дата и час на защитата
  28.05.2015 / 11:00
 • Зала
  506

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител