facebook

ДепартаментМузика

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИ В ПРОГРАМИ ПО МУЗИКА

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА” 2024
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

  В БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА”

  за академичната 2024-2025 учебната година

   

  ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ТОП) е задължителен за всички кандидатстуденти във всички програми на НБУ. Има възможност да се явявате на ТОП няколко пъти като системата автоматично ползва най-високия Ви резултат в крайното класиране. Той се провежда онлайн през платформата e-кандидат-студент: https://cstudent.nbu.bg.

   

  При първоначална регистрация в кандидатстудентската система автоматично се генерира временен кандидатстудентски номер за достъп, който започва с латинската буква Z. След обработване на заявката от НБУ, при повторно влизане, системата не приема Z-номера и в червено поле се изписва нов К-номер, който се използва за достъп през целия процес на кандидатстване.

  Времетраенето на онлайн ТОП е 100 мин. Кандидат-студентите се явяват на онлайн Тест по общообразователна подготовка на избраната дата и в точния час, за който са записани - 9.30 часа, 12.00 часа, 14.30 часа. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал. Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

  На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

   

  ВАЖНО! – ще Ви включат в класирането само след като подадете заявление за класиране и подредите по № желаните от вас програми, в които бихте искали да се обучавате. Моля, ако музиката е № 1, то не забравяйте да го отбележите! Всеки месец се провежда ТОП по обявен график, който можете да видите в сайта на НБУ www.nbu.bg

  ВАЖНО Е да не пропускате крайния срок за регистрация. 

   

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОНЛАЙН ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2024/2025. 

   

  Записване за изпитна сесия*

  Провеждане на изпитна сесия

  Срок

  Място

  Дата

  Място

  до 28 февруари 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   29 февруари, 1 март 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 6 март 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  7,8,9 март 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 12 март 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  13,14,15 март 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 20 март 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  21,22,23 март 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 26 март 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  27,28,29 март 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 3 април 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   4,5,6 април 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 9 април 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  10,11,12 април 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 17 април 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  18,19,20 април 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 23 април 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  24,25,26 април 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 7 май 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   8,9,10 май 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 15 май 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   16,17,18 май 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 21 май 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   22,23 май 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

  до 29 май 2024 г.

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

   30,31 май 2024 г.  

  онлайн

  https://cstudent.nbu.bg

  kandidati.nbu.bg

   

  *В рамките на една изпитна сесия, кандидат-студентите имат възможност да записват само една от посочените дати.

   
   

  БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА МУЗИКА има и СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ

   

  СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗПИТ ПО МУЗИКА

  За специалностите музикално изпълнителство изпитът е в две части:

  • музикално изпълнение (изпълнение на 2 пиеси по избор или 2 песни)
  • събеседване/разговор с комисията

  За специалностите компютърна и електронна музика, тонрежисура и мениджмънт изпитът се състои от:

  • писане на есе на тема „Защо искам да се обучавам в тази специалност“ и ако имате свои композиции или разработени файлове (свои проекти) може да ги представите пред комисията.

   

  За български танци изпитът е в две части:

  • изпълнение на 2 танцови образци от различни фолклорни области;
  • танцова импровизация.

   

  Датите за Специализиран изпит по музика можете да видите ТУК. За да се явите на него е необходимо също да се регистрирате в НБУ, ONLINE.

   

  ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: за една сесия на ТОП – 40 лв. (второ и всяко следващо явяване на ТОП в рамките на кандидатстудентската кампания е безплатно); специализиран изпит по музика – 40 лв.

   

  КЛАСИРАНИЯ:

   

  Класиране: м. май 2024 г.

   

  Регистрация: до 10 май 2024
  Обявяване на класирането: 15 май 2024 г.
  Срокове за записване: от 16 до 23 май 2024 г.

   

  Класиране: м. юли I 2024 г.

   

  Регистрация: до 5 юли 2024
  Обявяване на класирането: 10 юли 2024 г.
  Срокове за записване: от 11 до 19 юли 2024 г.

   

  Класиране: м. юли ІI 2024 г.

  Регистрация: до 26 юли 2024
  Обявяване на класирането: 31 юли 2024 г.
  Срокове за записване: от 1 до 9 август 2024 г.

   

   

  Подробности за периоди на класиране или други въпроси и видове документи в сайта на НБУ! http://www.nbu.bg (падащо меню кандидат-студенти!)

   

  Ако Вие сте зрелостник от средно музикално училище, с което имаме ДОГОВОР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, то може да се възползвате от него – при успех над 4,50 и резултат от ТОП – минимум 30 точки. 

   

  ЩАТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ на ДЕПАРТАМЕНТА:

  Почетен професор на НБУ Людмил Ангелов – пиано, камерна музика; почетен професор на НБУ доц. д-р Марио Хосен – цигулка, камерна музика, оркестър; почетен професор Сузана Клинчарова – арфа; проф. Явор Конов, д.н. – полифония, музикознание, музикална естетика, история и теория на музиката, музикална критика и публицистика; проф. д-р Милена Шушулова-Павлова – пиано, акомпанимент, музикознание; проф. д-р Георги Арнаудов, почетен професор на НБУ – хармония, музикална теория, композиция; проф. д-р Георги Петков – музикален фолклор, народни инструменти и пеене; доц. д-р Етиен Леви, почетен професор на НБУ – поп пеене, вокални ансамбли; доц. д-р Нина Найденова – режисура за музикален театър, актьорско майсторство; доц. д-р Ангел Заберски – импровизации, оркестър, джаз хармония; доц. д-р Росица Бечева – синтезатор, компютърно музициране, солфеж; доц. д-р Цанимир Байчев – тонрежисура и компютърна музика; гл. ас. д-р Емил Трайчев – тонрежисура, оркестрация, работа със звук; гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска – българска хореография и фолклор; гл. ас. д-р Илиян Парасков – поп и джаз пеене, вокални ансамбли; гл. ас. д-р Нели Маринкова – поп и рок пеене; гл. ас. д-р Стела Атанасова – компютърни технологии в музиката; гл. ас. д-р Златка Златкова – пиано, музикална практика; гл. ас. д-р Ана Линчева – пиано, сценична интерпретация; д-р Ермила Секулинова-Швайцер – камерно пеене, вокални ансамбли, съпровод; д-р Павлина Величкова – теория на музикалните елементи; преп. Симеон Симеонов – актьорско майсторство за оперен театър; д-р Милко Милков – пиано, камерна музика, музикална практика; д-р Нона Кринчева – корепетитор струнни инструменти и класическо пеене. преп. Кирил Янев – тонрежисура; преп. Найден Тодоров – дирижиране, работа с диригент; Димитър Горчаков – корепетитор поп и джаз пеене; Доаз Бездюз – корепетитор класическа музика.

   

  ПАРТНЬОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ на студентите от програмите по музика са Българска национална телевизия (БНТ); Софийска филхармония, НДК – София и НДК – Варна; Българско национално радио; ТV-1; Държавна опера, Стара Загора; Дворец на културата, Перник; Чешки културен център в София; Оперно-филхармонично дружество, Русе; Държавна опера, Пловдив; Видинска държавна филхармония; Филхармония Враца; Сдружение “Орфеус”, Пловдив; Международен музикален фестивал „Софийски музикални седмици“; Международен музикален фестивал „Варненско лято“; Международен фестивал „Мартенски музикални дни“.

   

  ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+: Akademia Muzyczna (Гданск, Полша); Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiey (Люблин Полша); Universität für Musik und darstellende Kunst Виена (Австрия); Conservatorio Statale di Musica ‘G.B. Pergolesi” (Италия); University of Patras (Гърция); Canakkale Onsekiz Mart University (Чанаккале, Турция); Musik-Akademie der Stadt Basel Hochschule fuer Musik (Швейцария); Conservatorio Superior de Canarias (Тенерифе, Испания); Conservatorio Superior de Musica "Joagin Rodrigo" de Valencia (Испания); Artesis Hogeschool Antwerpen (Белгия); University of Split (Хърватска); Conservatorio di Musica „Arrigo Pedrollo“ (Италия); Zürcher Hochschule der Künste (Швейцария); Hacettepe University (Анкара, Турция); Falmouth University – Dartington College of Arts – United Kingdom (Великобритания); Folkwang University of the Arts (Есен, Германия)и още много други. 

   

  Нов български университет и департамент „Музика“ предлагат също МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ (Класическа музика; Композиция и дирижиране; Музикално изпълнителство (на английски език); Музикознание; Поп и джаз музика; Танцово изкуство; Тонрежисура; Мюзикъл) и ДОКТОРСКА ПРОГРАМА МУЗИКА за обучение в областта на музикалното и танцово изкуство, в професионално направление 8.3. От учебната 2017-2018 Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ предоставя възможност на студентите по музика в бакалавърската програма на университета да придобият квалификация УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА при допълнително интензивно обучение. 

   

  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ, СЕМИНАРИ И КОНЦЕРТИ през учебната 2023-2024 година в Нов български университет В НБУ се провеждат ежегодни МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ, които дават допълнителна възможност на студентите да черпят от опита на преподаватели-практици и виртуози, да усъвършенстват образованието и изпълнителската си техника и да влязат в пряк досег с голямата сцена. Това са:

  • проф. РАЙНА КАБАИВАНСКА – по оперно пеене и интерпретация (септември 2024)

  https://nbu.bg/bg/fakulteti/fakultet-za-distancionno-elektronno-i-nadgrazhdashto-obuchenie/majstorski-klasove/mezhdunaroden-majstorski-klas-na-rajna-kabaivanska

  • проф. ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ – по клавирна интерпретация и клавирно майсторство (юни 2024)

  https://nbu.bg/bg/fakulteti/fakultet-za-distancionno-elektronno-i-nadgrazhdashto-obuchenie/majstorski-klasove/majstorski-klas-na-prof-ljudmil-angelov

  • проф. СУЗАНА КЛИНЧАРОВА – по арфа и камерна музика (март 2024)

  https://nbu.bg/bg/fakulteti/fakultet-za-distancionno-elektronno-i-nadgrazhdashto-obuchenie/majstorski-klasove/majstorski-klas-na-suzana-klincharova

   

  Департамент „Музика“ провежда и поредица СЕМИНАРИ И КОНЦЕРТИ на гостуващи световноизвестни виртуози и педагози от Европа и света, които се провеждат в галерия УниАрт на НБУ. През учебната 2023/2024 година сме поканили известни имена от Европа, за които редовно следете на страницата на департамента и във Фейсбук. Академичен оркестър „КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ” е създаден е по идея на неговия ръководител проф. д-р Марио Хосен с цел да се афишира музикалното присъствие на България и на Нов български университет в Обединена Европа. Диригенти и солисти на оркестъра са били емблематични имена на българската и световна класическата музика като Гюнтер Пихлер, Хансйорг Шеленбергер, Филип Бернолд, Донг-Сук Канг, Жерар Козе, Волфганг Клос, Борислав Иванов, Валери Вачев, Такаши Шимицу и Найден Тодоров. Оркестърът има високо професионално ниво, изравнено с обучението в най-престижните музикални академии и университети в Европа и по света. Университетски смесен хор Фолк-джаз формация на НБУ е оригинален вокален състав, изпълняващ многогласна акапелна музика. Създаден е по идея на доц. д-р Георги Петков през 2002 г., в началото като експериментална вокална формация с основен репертоар – авторски произведения, написани от нейния създател. Това е единственият по рода си Студентски смесен хор, изпълняващ авторска музика с подчертано българско звучене, съчетаващо жанровата музикална хибридност, характерна за постмодернизма в съвременната световна музикална култура В него са обединени усилията на студенти от различни програми и департаменти на НБУ от идеята за един нов прочит на българския музикален фолклор чрез средствата на хоровото изкуство. Репертоарът, който изпълнява хорът, е в стил Фолк-джаз, откъдето и произлиза името на хора. 

  Департаментът има и танцова формация Тропанка за фолклорни изпълнения с ръководител гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска. В състава влизат студенти от различни програми на университета. Репертоарът включва произведения на класиците на българската фолклорна хореография, както и образци от традиционния български танцов фолклор. Формацията участва в различни инициативи в страната и чужбина.

   

  MОЖЕТЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ И НА НАШАТА FACEBOOK СТРАНИЦА: Департамент Музика, НБУ / Department of Music, NBU 

  ПОВЕЧЕ ИНФОРАЦИЯ в сайта на НБУ: www.nbu.bg и на: http://www.music.nbu.bg/bg/

   


  ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН за консултации и информация за кандидатстуденти – 02/8 110 110
  понеделник – петък от 09:00 до 17:30

  Ръководител на департамент „Музика“

  проф. д-р Милена Шушулова

  НБУ, корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 504

  e-mail: mshushulova@nbu.bg


   

  Секретар на департамента

  Алие Байрактар

  НБУ, корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 505

  e-mail: abayraktar@nbu.bg

  приемно време: понеделник-петък:

  10:00 - 12:30 ч. и 13:30 - 16:30 ч.

   

  Директор на програмен съвет:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

  e-mail: mkrusteva@nbu.bg

  НБУ, корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 534

   

   

  Програмни консултанти:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

  гл. ас. д-р Ана Линчева

  e-mail: mkrusteva@nbu.bg

  e-mail: alincheva@nbu.bg

  НБУ, корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 534

 • NBU BROSHURE
 • NBU/Department of music/Broshure

 • Бакалавърска програма „Музика“ - визитка
 • Бакалавърска програма „Музика“

 • Бакалавърска програма „Музика“
 • Бакалавърска програма „Музика“

 • ПРЕДИМСТВА ДА СЕ ОБУЧАВАМ в НБУ Бакалавърска програма „МУЗИКА“
  1. При успех от средното образование „Много добър“, и ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ, кандидатите имат възможност да се обучават по индивидуална програма. (При сключен договор за образователно сътрудничество между НБУ и средното училище, в което са завършили.)
  2. Студентите имат ВЪЗМОЖНОСТ да кандидатстват ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: за отличен успех, социални стипендии, за работа в НБУ и др.
  3. Всички студенти, които имат успех от своето обучение в първи курс „Много добър“, имат ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАТ БЕЗПЛАТНО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ „МАЙНЪР“ ПРОГРАМА В НБУ от втората година на своето следване.
  4. Студентите в НБУ УЧАТ БЕЗПЛАТНО 4 СЕМЕСТЪРА ПО 90 ЧАСА ЧУЖД ЕЗИК (до ниво B1.2).
  5. Студентите имат всеки семестър право на БЕЗПЛАТНА КАРТА НА СТОЙНОСТ 15 ЛЕВА ЗА КОПИРНИЯ ЦЕНТЪР.
  6. В библиотеката на НБУ редовните студенти имат БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ЕЛЕКТРОННИ БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ в България, Европа, и по света, по програма за библиотечен обмен.
  7. ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – департамент „Музика“ има подписани договори за обмен на студенти и преподаватели с над 25 университета.
  8. Бакалавърска програма „Музика“ е една от първите в НБУ въвела ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД И ГРИЖА ЗА СТУДЕНТИТЕ от страна на преподавателите и администрацията на департамента.
  9. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ в постоянните и престижни международни МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ в НБУ: на проф. Райна Кабаиванска (оперно пеене и интерпретация), проф. Милчо Левиев и Вики Алмазиду (поп/джаз музика и имповизация), проф. Людмил Ангелов (пиано), проф. Сузана Клинчарова (арфа) на гост-професори от Европа и др.
  10. Редовно УЧАСТИЕ НА НАШИТЕ СТУДЕНТИ В ПРОЕКТИ, СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ на професионални сцени и в институции (опери, мюзикъли, музикален театър, концерти, шоу-продукции, постановки, практики в радио/телевизии, записи и др.).
  11. МАТЕРИАЛНА СРЕДА – специализирани звукоизолирани студия за индивидуална работа на студентите.
  12. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ в музикалните формации на НБУ
  • Академичен оркестър „Орфеус“ на НБУ
  • Университетски хор „Фолк-джаз формация“ на НБУ
  • Танцова формация „Тропанка“
  • Други