facebook

ДепартаментМузика

 

Ръководител


проф. д-р Милена Шушулова

корпус 1, офис 504

тел.: 02/8110 504, в. 15042

e-mail: mshushulova@nbu.bg
Секретар-специалист

Алие Байрактар

корпус 1, офис 504А

тел.: 02/8110 505, в. 15041

e-mail: abayraktar@nbu.bg

  

 

Департамент „Музика” съществува от основаването на Нов български университет. Творческите изяви и изследвания на Департамента са в областта на музикално-сценичните жанрове: класическа музика, популярна музика, опера, балет, фолклор, както и в сферата на художествената практика и интегрирането на музиката и новите компютърни технологии.

 

Департаментът е разработил и внедрил обучение по оперна и балетна режисура, компютърни системи в музиката: компютърно музициране, класическа и джаз китара, танцово изкуство, управление и продуцентство в музиката и др.

 


Сътрудничеството на департамент „Музика“ с български и международни организации осигурява актуален обмен на знания и идеи в областта на съвременното музикално изкуство.


Сред значимите дейности на Департамента са: Научна конференция за докторанти и постдокторанти с международно участие; „Млад научен форум за музика и танц” – периодично научно издание, Академичен оркестър „Орфеус“ на НБУ, Международна музикална лятна джаз академия; концерти и семинари за изпълнителско майсторство с участието на изявени музиканти и виртуози от Европа, постоянен семинар „Музикални субхоризонти“, постоянен семинар „Култура и музика“; оперни, музикални и концертни спектакли в София и страната.


В Нов български университет майсторски класове в областта на музикалното изкуство водят: проф. Райна Кабаиванска (оперно пеене), проф. Милчо Левиев (джаз и импровизация), Вики Алмазиду (поп и джаз вокално изпълнителство); проф. Людмил Ангелов (пиано); проф. Сузана Клинчарова (арфа). 

Ежегодно се канят и други известни музиканти от Европа и САЩ, които също провеждат семинари и водят класове в НБУ.


В програмите на департамент „Музика“ преподават значими творци, сред които почетните професори на НБУ  проф. д-р Георги Арнаудов; доц. д-р Етиен Леви, доц. д-р Марио Хосен, Людмил Ангелов, почетните доктори на НБУ проф. Райна Кабаиванска, проф. Милчо Левиев, проф. д-р Райнер Бишоф (Австрия), проф. Михаел Фришеншлагер (Австрия). Сред именитите преподаватели в програмите по музика са и проф. Явор Конов, д.н., проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н., доц. д-р Ангел Заберски, Камелия Тодорова и др.

 

 

Боянската църква – Ансамбълът на българския ренесанс (1259 – 2019)
Музика: Георги Арнаудов – Покров Богородичен Софийска филхармония, Диригент Мартин Пантелеев

 

 X Mайсторски клас на СУЗАНА КЛИНЧАРОВА

 

Проект на проф. Явор Конов, д.н

 

 

Final Galaconcert – Master Class of Vicky Almazidou 2020 (Part 1) 

 

 

Заключителен концерт на единадесети майсторски клас на проф. Людмил Ангелов Част 1

 

Още от първия семестър студентите от програмите по музика имат възможност за творчески изяви на професионални сцени в жанровете класическа музика, оперно изкуство, джаз, поп, рок музика и фолклор. 

     

 

Нов български университет, Департамент „Музика“ участва като партньор в проект към Европейската програма Ерамъз+ „Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society /DEMUSIS“. В проекта участват 9 институции: University of Arts in Belgrade, UAB ; University of Novi Sad, UNS; Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac, UNIKG; University of Arts The Hague – Royal Conservatoire RC; New Bulgarian University , NBU; Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilnius, Lithuania, LMTA; National Broadcasting Company of Serbia (Radio-Television Serbia), RTS; EIPIX; Association Européenne des Conservatoires, Brussels, AEC. Ролята на НБУ (като Рartner 5) ще бъде да подкрепя усъвършенстването на цифровите компетенции на студентите по музика и преподавателите от трите академии в Сърбия. НБУ (P5) ще участва в работни програми 1, 3, 4, 6, 7, 8. Ще бъде домакин на посещение на преподаватели от Сърбия за оценка и обучение, свързани с развитието на цифровите им компетенции. Ключови служители с опит в областта на интеграцията на музиката в новите компютърни технологии ще посетят трите образователни институции в Сърбия за преподаване на интензивни курсове по дигитализация на музика, включващи платформата Moodle в музикалните изследвания и образование, звукотехника, аудио софтуер и др. Опитът на преподавателите от НБУ ще улесни прилагането на онлайн платформа за обучение и курсове в Сърбия. НБУ ще бъде активен в процедурите за контрол на качеството, разпространението.

http://www.demusis.ac.rs/ 

 

 

Департамент "Музика" на Нов български университет е редовен член на Европейската асоциация на Консерваториите, Академиите за музика и Висшите училища и университети за обучение по музика.

https://www.aec-music.eu/   

 

Официална страница на департамент „Музика“ във фейсбук