facebook

ДепартаментМузика

Актуално

dsc0045-copy_678x410_crop_478b24840a
19.10.2015 16:00

Публична защита на докторска дисертация на доц. Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Музика“

Тема на дисертационния труд:
Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на „lied“ от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото на XX век

Кандидат: 
доц. Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова

Научен ръководител:
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

Научно жури в състав:
проф. Димитър Христов, д.н. - Нов български университет
проф. Илка Попова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“
проф. Павел Герджиков
проф. д-р Савка Шопова-Маркова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Доц. Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова e завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с два факултета – пеене в класа на един от създателите на българската оперна школа - проф. Илия Йосифов и пиано при проф. Атанас Куртев и проф. Лили Атанасова. Кехлибарева продължава своето усъвършенстване в Германия, Австрия, Италия, Норвегия при Елизабет Шварцкопф, Ян Партридж, Ерик Верба, Лоре Фишер, Ели Амелинг, Челестина Казапиетра и други. Има повече от 25-годишна много успешна дейност като камерна кантатно-ораториална певица и пианистка. Тя е изключително рядък случай в световната музикална практика на певец, съпровождащ сам своите изпълнения като изряден пианист. Солистка е на много известни европейски симфонични и камерни оркестри. Осъществила е многобройни концертни турнета в Европа и Азия.

Всичко, което Кехлибарева поема като култура на интерпретацията в музиката, събужда необходимостта от преоткриването на рядко изпълнявани творби от различни епохи - от Ренесанса, през века на постромантизма, до музиката на ХХ и ХХІ в.

Особени са заслугите й за представянето на съвременна българска музика както в България, така и на най-престижни международни форуми. Тя развива и активна звукозаписна дейност- издала е над 20 CD и DVD продукции в престижни български и чуждестранни звукозаписни къщи. Албена Кехлибарева е доцент в департамент „Музика“ на Нов български университет. Води майсторски класове в България и Германия.


На нейната защита ще присъстват много гости, което ще допринесе за популяризирането на Нов български университет сред по-голяма аудитория.