facebook

ДепартаментМузика

Актуално

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
20.05.2017 20:00

Европейска нощ на музеите 2017 - София

Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“- гр. Кюстендил, Галерия „Европа“ – София и „Столична библиотека“ – София

Организатори:
департамент „Музика“
Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» към Бакалавърски факултет

Участници:
преподаватели и студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, Румена Маринова, Василена Попангелова, Васил Джиджев, Георги Иванов, Юли Анков, Михаил Михайлов и екип студенти – тонрежисьори с ръководител доц.Димитър Василев


1. Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“- гр. Кюстендил: изпълнения „на живо“, мултимедия, видео арт: представяне албума „Blendings“ на Симо Лазаров – с участието на проф. д-р Симо Лазаров, Юли Анков, Михаил Михайлов

2. Галерия „Европа“ – София: изпълнения „на живо“,
мултимедия, видео арт:
- представяне на съавторската композиция на гл.ас.д-р Росица Бечева и студентите Румена Маринова и Василена Попангелова, със заглавие „Canvas“-проект в областта на електронната и компютърната музика -представяне на мултимедийния проект„Тракийски импресии“- музика Станислав Станчев - Стенли, мултимедия - Мег Коновска

3. „Столична библиотека“ – София: авторски композиции,
електронна и компютърна музика, в изпълнение“ на живо, от студентите:Васил Джиджев и Георги Иванов
Творчески изяви от името на НБУ, представяне проекти на студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“, реализирани в Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» към Бакалавърски факултет