facebook

ДепартаментМузика

Проф. д-р Георг Краев

Проф. д-р Георг Краев

Проф. д-р Георг Краев е професор по фолклорни изкуства. Роден е на 30 ноември 1947г. Водещ специалист е в областта на класическата фолклорна култура и пост-фолклорните ѝ прояви - попкултурата, градската фолклорност, семиотика на фолклорността, когнитивистика и фолклор и др.

 

Научен сътрудник в Института за фолклор при БАН (1975-1990). През 1987г. защитава кандидатска (днес - докторска) дисертация на тема „Травестизмът в българската фолклорна обредност“ с научен ръководител Тодор Иванов Живков. Директор на Столична библиотека и преподавател в Нов български университет, редактор в програма „Христо Ботев“ на БНР (1991-1993). Асистент (1995), доцент (2004), професор (2008) в НБУ. Зам.-декан и декан на факултет „Продължаващо обучение“ на НБУ (1998-2000). Директор програма „БФИ“, заместник директор – Център за социални ресурси, редактор в БНР (2001-2003).

 

Научни публикации:

  • Българските маскарадни игри, 1995;
  • Маска и було, 2004;
  • Г.Краев. Гатанката като мито-обреден конструкт.Във: Фолклор, традиции, култура.Сборник в чест на Ст.Стойкова.Сф., 2002, с. 187 – 197, Акд. И-во “М.Дринов”;
  • Г.Краев.За фолклорното слово.В:Изследвания в чест на проф. Ив.Маразов.Сф., 2002, с. 109 – 117.И-во Анубис;
  • Г.Краев. За умението на българите да се маскират.В: Антропологични изследвания.Т. ІІІ.Сф., 2002,с. 111 – 121.НБУ – департамент “Антропология”;
  • Г.Краев. Идентичността като етнокултурна компетенция. В: 7-мамеждународна ранноесенна школа по семиотика.Сборник, Т. VІІ, с. 216 – 224, НБУ.

 

Участие в международни проекти:

  • Един от инициаторите на: Проект: “ЗАПАЗЕНА МАРКА БЪЛГАРИЯ” – Проектът се ръководи и финансира от Британски съвет – WWW. IMDGE.BG;
  • Консултант по въпросите на фолклорната култура в :Проект “ЧИТАЛИЩА” – М-во на културата.Финансира се от Световната банка.

 

Сценарист: Петльовден , Дърворезбени приказки, Орисани, Греховна магия и др.