facebook

ДепартаментМузика

Проф. д-р Панайот Панайотов

Проф. д-р Панайот Панайотов

Проф. д-р Панайот Панайотов е роден през 1943 г. в гр. Елена.

 

Учи китара при Илия Делиев, Божан Хаджиев и Християн Платов. Завършва естрадния отдел на Българска държавна консерватория със специалност „Китара“. Продължава музикалното си образование като редовен стипендиант във Висшето музикално училище „Франц Лист“ във Ваймар – Германия. Учи класическа китара при проф. Урсула Петер, проф. Роланд Цимер, при композитора и преподавателя по китара проф. Франц Юст и доцента по електрическа китара Томас Бухé. През 1977 г. се дипломира с магистърска степен Музикален педагог.През 1996 г. завършва второто си висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност „Училищна педагогика“ и „Управление на образованието“. През 2000 г. защитава образователната и научна степен „Доктор“. През 2002 г. е хабилитиран с научно звание „Доцент“, а през 2006 г. – „Професор“.

 

В Нов български университет преподава камерна музика, класическа и електрическа китара. Автор е на 5 краеведски монографии и на повече от 50 педагогически книги и статии по методика от които две на немски и две на английски език. Участва в различни журита, както и в работата на инспекциите на школите по изкуствата и е съавтор на учебни програми утвърдени и издадени от Комитета за култура и изкуство.

 

Владее немски, чешки, полски и руски език.

 

От 1993 г. е президент на издателство „ПАН СТИЛ“. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание „Китара“,  изд. „Добрев музик“ София. От 2007 г. е член на СНС към ВАК в ДМА „Панчо Владигеров“ по „Музикознание и музикално изкуство“.