facebook

ДепартаментМузика

Проф. Росица Пръвчева-Дюлгерова

Проф. Росица Пръвчева-Дюлгерова

Проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева е родена 1944 г. в гр. Шумен.

 

Завършва Държавна музикална академия в София – теоретичен факултет със специалност музикална педагогика. Дългогодишен преподавател по солфеж и елементарна теория на музиката в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, София. От 2003 г. в продължение на няколко години 2014 е щатен преподавател по солфеж и теория на музикалните елементи в департамент  „Музика“ на Нов Български университет – София.

 

Притежава множество квалификации и отличия в областта на образованието и културата в България. Инициатор на Конкурс по солфеж на името на проф. Камен Попдимитров в НМУ “Любомир Пипков” София – 1993 г. и Конкурс по теория на музикалните елементи в НБУ – 2005 г. Конкурсите са ежегодни и се развиват успешно. Целта на конкурсите е да стимулира творческия потенциал на младите музиканти като активизира интереса им към музикално-слухово усъвършенствуване, знание и реализация в нова конкурентна среда.

 

Автор на теоретични разработки посветени на взаимодействието на дисциплините солфеж и теория на музиката в системата за изграждане на професионален музикален слух - теоретични и обучителни ресурси. Участва в съавторство в написването на поредица от учебници по солфеж за учениците от I до VII клас на Средните музикални училища.