facebook

ДепартаментМузика

Доклад на тема: ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА ШУМА И ИДЕИТЕ ЗА ТЕМБРОВО ПРОСТРАНСТВО В МУЗИКАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ ЕЛЕКТРОНИЦИ

rosiza_184x250_fit_478b24840a

Доклад на тема: ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА ШУМА И ИДЕИТЕ ЗА ТЕМБРОВО ПРОСТРАНСТВО В МУЗИКАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ ЕЛЕКТРОНИЦИ

гл. ас. д-р Росица Бечева, НБУ, Департамент „Музика”

Научни и учебни издания

 АКУСТИКА – ФЕМА

 (14 декември 2016г.)

      

Доклад на тема:

ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА ШУМА И ИДЕИТЕ ЗА ТЕМБРОВО ПРОСТРАНСТВО В МУЗИКАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ ЕЛЕКТРОНИЦИ

гл. ас. д-р Росица Бечева, НБУ, Департамент „Музика”

Прикачени файлове