facebook

ДепартаментМузика

Гл. ас. д-р Росица Бечева носител на награда „Златното петолиние“

r-becheva-zlatnoto-petolinie-2018_184x250_fit_478b24840a

Гл. ас. д-р Росица Бечева носител на награда „Златното петолиние“

Научни и учебни издания

"НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА" 2019, "ЗЛАТНОТО ПЕТОЛИНИЕ"/THE NEW BULGARIAN MUSIC 2019, UBC AWARDS - YouTube

На откриването на Форума "НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА" на 02.10.2019 г. беше връчена Годишната награда на Съюза на българските композитори "Златното петолиние".

Наградата се определя в три категории:
- Награда за композитор – член на СБК със значими творчески изяви в предходната година, добили голям обществен резонанс и обогатили българската музикална култура.
Носител на наградата за 2018 г. е акад. ГЕОРГИ МИНЧЕВ.

- Награда за музиколог – член на СБК със значими публикации и трудове за гореспоменатия период, пропагандирали и предизвикали висок обществен резонанс към творчеството на българските композитори.
Носител на наградата за 2018 г. е гл. ас. д-р РОСИЦА БЕЧЕВА.

- Награда за медия или обществена организация, подпомогнали с дейността си и мащабно отразили българското композиторско творчество за изтеклия период.
Носител на наградата за 2018 г. е Сдружение „Култура, медии, комуникация“.

On the opening of the NEW BULGARIAN MUSIC Forum on October 2, 2019 the Annual Award of the Union of Bulgarian Composers "Golden Stave" was presented.

The prize is divided into three categories:
- Award for composer - member of the Union of Bulgarian Artists with significant creative performances in the previous year, which gained great publicity and enriched the Bulgarian musical culture.
The winner of the 2018 award is Academician Georgi Minchev.

- Award for Musicologist - member of the Union of Bulgarian Artists with significant publications and works for the aforementioned period, which promoted and caused high public resonance with the works of Bulgarian composers.
The winner of the 2018 award is Ch. Assistant Dr ROSITSA BECHEVA.

- A prize for a media or a public organization that has helped with its activities and has greatly reflected the Bulgarian composer's creativity over the past period.
The winner of the 2018 award is the ''Culture, Media, Communication'' Association.

Линк към събитието: https://www.youtube.com/watch?v=EuQcpoMSC1E