facebook

ДепартаментМузика

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕМА-АКУСТИКА 2019 Доклад на тема: “Човекът и машината - в търсене на вдъхновение” Лектор: гл. ас. д-р Стела Атанасова

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕМА-АКУСТИКА 2019 Доклад на тема: “Човекът и машината - в търсене на вдъхновение” Лектор: гл. ас. д-р Стела Атанасова

Научни и учебни издания

Прикачени файлове