facebook

ДепартаментМузика

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕМА-АКУСТИКА 2019 Доклад на тема:"ЗА ПОНЯТИЕТО ТЕМБРОВИ МОДЕЛИ (TIMBRE MODELS) В МУЗИКАЛНОТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ" Лектор:гл. ас. д-р Росица Бечева

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕМА-АКУСТИКА 2019 Доклад на тема:"ЗА ПОНЯТИЕТО ТЕМБРОВИ МОДЕЛИ (TIMBRE MODELS) В МУЗИКАЛНОТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ" Лектор:гл. ас. д-р Росица Бечева

Научни и учебни издания

Прикачени файлове