facebook

ДепартаментМузика

Кръгла маса и Национална научна конференция „Музикална акустика – 2019“

Кръгла маса и Национална научна конференция „Музикална акустика – 2019“

Научни и учебни издания

Кръгла маса и Национална научна конференция „Музикална акустика – 2019“

 

На 06.12.2019г във ФНТС (Федерация на научно-техническите съюзи зала 3, на ул. „Г. С. Раковски“ №108), се проведоха Кръглата маса и Националната научна конференцията „Музикална акустика – 2019“, на които се представиха последните постижения и новости в областта на звукорежисурата, звукотехниката и компютърното музициране. На тях се утвърдиха и доразвиха сътрудничеството и взаимопомощта между различни образователни и научни институции.       

Членове на екипа бяха:

            проф. д-р Симо Лазаров – почетен професор на НБУ – председател на ФЕМА към ФНТС;

            Димитър Василев – ръководител на проекта;

            гл. ас. д-р Росица Бечева – член на екипа;

            д-р Емил Трайчев – член на екипа;

          инж. Георги Кулишев – зам. председател на ФЕМА към ФНТС, член на екипа.

Участници в проекта бяха:

1. проф. д-р Симо Лазаров – НБУ;

2. проф. д-р Адриян Георгиев – СУ;

3. доц. д-р Кремена Ангелова – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

4. доц. д-р Павел Стефанов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

5. доц. д-р Христо Карагьозов – СУ „Климент Охридски“;

6. доц. д-р Цанимир Байчев – НБУ;

7. Димитър Василев – НБУ;

8. гл. ас. д-р Росица Бечева – НБУ;

9. гл. ас. д-р Петър Костов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

10. гл. ас. д-р Стела Атанасова – НБУ;

11. д-р Ани Свинарова – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

12. д-р Емил Трайчев – НБУ;

13. проф. Либурн Жуполи – УИ – Косово;

14. д-р Владимир Николаев – СУ – Скопие, Северна Македония;

15. Светослав Дерменджиев – БНР;

16. Христофор Стоянов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

  1. инж. Венцислав Йорданов – ТУ;

18. Теодор Попов – НБУ;

19. инж. Стефан Пачаджиев – ФНТС;

20. инж. Георги Кулишев – ФНТС;

21. Боряна Статкова – СБК;

22. Силвия Стефанова – Радио К2;

  1. 23. Други преподаватели във ВУЗ, студенти и гости.

На Кръглата маса се обсъдиха теми свързани с изграждането на пространствена звукова картина с различни многоканални формати. Предложи се и се възприе идеята за по-широко дискутиране и пропагандиране на тези формати сред студентите и сред професионалистите в звукотехниката и звукорежисурата. Постави се началото на дискусии за изясняване и уточняване на утвърждаващите се формати за многоканален пространствен звук, а също и по други теми.

Научните доклади представиха най-новите и съвременни постижения в звуковите технологии и различни аспекти в областта на звукорежисурата, звукотехниката и компютърното музициране. Те се приеха с особен интерес от присъстващите и предизвикаха дискусии.

Продължи и се разви на високо ниво изключително ползотворното сътрудничество и взаимопомощ между различните образователни и научни институции: НБУ, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, СУ „Климент Охридски“, ТУ, БНР, ФНТС, СБК, а също и с гостите от Косово и Северна Македония.

Изнесените доклади и подготвените научните публикации допринасят за утвърждаването на участващите преподаватели и студенти в научно-творческото поприще. Това особено много издига авторитета на специалностите „Тонрежисура“ и „Компютърно музициране“ в Департамент „Музика“ на НБУ, а също и на представилите се участници.

 

Конференцията получи широк медиен отзвук. Представи се и в предавания и интервюта по БНР.

Събитията се проведоха по направения план и постигнатите резултати напълно изпълниха първоначалния замисъл. Утвърди се ползотворното сътрудничество с представителите на другите образователни и научни институции, което е предпоставка за сериозни перспективи за опознаване, развитие и популяризиране на най-новите постижения в областта на звукорежисурата, звукотехниката и компютърното музициране в България и по света.

 

                          

                                                                                          Ръководител на проекта: Димитър Венцеславов Василев