facebook

ДепартаментМузика

Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати звукови архетипи

elisaveta-chendova-web-01_184x250_fit_478b24840a

Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати звукови архетипи

проф. Вълчинова-Чендова, Елисавета, д.н. // сп. "Българско музикознание", 2013, № 3 – 4, с. 201–226. - ISSN: 0204-823Х

Други публикации

 

Студията е посветена на 80-годишнината на изтъкнатия композитор и музикален теоретик проф. Димитър Христов, д.н.