facebook

ДепартаментМузика

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКУСТИКА – ФЕМА” СОФИЯ, 2015 ДОКЛАД НА ТЕМА „ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО И ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНО ТРЕТИРАНЕ ”

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКУСТИКА – ФЕМА” СОФИЯ, 2015 ДОКЛАД НА ТЕМА „ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО И ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНО ТРЕТИРАНЕ ”

Научни и учебни издания

Доклад на тема :„ЗА  НЯКОИ  АСПЕКТИ  НА  ЕЛЕКТРОННОТО  И  ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНО 

         ТРЕТИРАНЕ ”

гл.ас.д-р Росица Димитрова Бечева

Прикачени файлове