facebook

ДепартаментМузика

Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА" 2018 Доклад на тема EЛЕКТРОННОТО ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯТА СВЪРЗАНА С КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЗВУК гл. ас. д-р Росица Бечева

Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА" 2018 Доклад на тема EЛЕКТРОННОТО ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯТА СВЪРЗАНА С КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЗВУК гл. ас. д-р Росица Бечева

Научни и учебни издания

Прикачени файлове