facebook

ДепартаментМузика

НОВИТЕ ПАРАДИГМИ ЗА УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛГИИ В ПРОЦЕСА НА МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИНТЕРАКТИВНИ ПРАКТИКИ И СЕНЗОРНО БАЗИРАНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – АСПЕКТИ

festival-km_184x250_fit_478b24840a

НОВИТЕ ПАРАДИГМИ ЗА УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛГИИ В ПРОЦЕСА НА МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИНТЕРАКТИВНИ ПРАКТИКИ И СЕНЗОРНО БАЗИРАНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – АСПЕКТИ

гл. ас. д-р Росица Бечева

Други публикации