facebook

ДепартаментМузика

ПО-ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНО МУЗИЦИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА ЗВУКООБРАБОТКА „СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ - СТЕНЛИ“ през академичната 2017-2018

subitiya_184x250_fit_478b24840a

ПО-ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНО МУЗИЦИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА ЗВУКООБРАБОТКА „СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ - СТЕНЛИ“ през академичната 2017-2018

Научни и учебни издания

ПО-ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНО МУЗИЦИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА ЗВУКООБРАБОТКА „СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ - СТЕНЛИ“

през академичната 2017-2018

 

гл. ас. д-р Росица Бечева, Департамент „Музика”, НБУ

 Редица творчески изяви – концерти, семинари, форуми бяха осъществени през академичната 2017-2018г. в Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» на Нов български университет.

Прикачени файлове