facebook

ДепартаментМузика

СИМО ЛАЗАРОВ НА 70 ГОДИНИ

СИМО ЛАЗАРОВ НА 70 ГОДИНИ

Научни и учебни издания

В две юбилейни вечери – на 9 и 12 март 2018 – бе отбелязана 70 годишнината на проф. д-р Симо Лазаров – почетен професор на Нов български университет, основоположник на обучението по компютърно музициране в НБУ и в България.

В зала Филип Кутев на Съюза на българските композитори, на 9 март 2018 от 19:00 ч., в присъствието на многобройна публика от колеги, приятели, съмишленици, привърженици на електронната и компютърната музика се състоя първата юбилейна вечер на Симо Лазаров.

След встъпителните думи от водещата проф. д-р Ганка Неделчева и музикален поздрав към рожденика – Happy Birthday в изпълнение на Брас септет на НМУ, многобройни поздравителни адреси, приветствия, цветя към юбиляра поднесоха представители на различни културни и образователни институции. Цветя и поздравителен адрес от името на Нов български университет поднесе проф. д-р Милена Шушулова – ръководител на департамент „Музика”. Цветя и поздравителен адрес от името на Съюза на българските композитори поднесе проф. Стефан Драгостинов. Поздравителен адрес и награда „Златна лира” – за изключителен принос в развитието на българската музикална култура, бе връчена от председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) Станислав Почекански. От името на Добрич колеж – Шуменски университет, поздравителен адрес и цветя поднесе доц. д-р Донка Байчева.

Вълнуващото събитие ще бъде запомнено с разнообразната концертна програма изцяло от авторски творби на Симо Лазаров, в изпълнението на които участие взе и юбилярът-рожденик. В програмата прозвучаха: „Фойерверки за две пиана“(2002) – в изпълнение на Ганка Неделчева, Красимир Тасков (пиано) и Росица Бечева (синтезатор); тема из „Балетна музика за синт-пиано и двама влюбени“ (2007) – в изпълнение на Розалина Касабова (виола) и Симо Лазаров (пиано); творби из „Детски рисунки“(1981) – в изпълнение на Белчо Христов (акордеон), в съпровод на Симо Лазаров (пиано); импровизация в изпълнение на Симо Лазаров (акордеон) и Росица Бечева (синтезатор). Членовете на фамилия Лазаров също бяха част от артистите на сцената. Те изпълниха пиесите: „Размисъл” (1981) – Емилия Лазарова-Асса (пиано) и Валентин Лазар (синтезатор), „Напев“ (1986) – Виктор Лазаров (пиано), „Природа“ (1984) – импровизация и изпълнение на Валентин Лазар (пиано и синтезатор). Финалните творби в концертната програма бяха: „Задявка за две пиана“ (2004) - в изпълнение на Ганка Неделчева и Красимир Тасков и Фрагменти из мултимедийния спектакъл „Божественото начало“ (2010) – в изпълнение на: Розалина Касабова, Камена Балканска, Росица Бечева, Симо Лазаров и Брас септет на НМУ „Любомир Пипков“, с ръководител Станислав Почекански.

В рамките на юбилейната програма беше представена и монографията за Симо Лазаров, с автор гл. ас. д-р Росица Бечева, със заглавие „В света на електронната музика на Симо Лазаров” (2018) – издание на Нов български университет. При поднасянето на монографията, в своя поздрав към юбиляра, д-р Бечева изказа благодарност към Ръководството и Издателството на Нов български университет за подкрепата и съдействието, към редактора на книгата проф. д-р Милена Шушулова, рецензентите: проф. Елисавета Вълчинова – Чендова, д.н., доц. д-р. Георги Арнаудов, към творческия колектив участвуващ в реализацията на труда: доц. д-р Борис Наимушин (превод и редакция на английски език на съдържание и резюме), Таня Йорданова (дизайн и предпечатна подготовка), Петя Петкова – информационна дейност НБУ (автор на част от снимковия материал).

Една от изненадите на тази първа юбилейна вечер, поднесена от департамент „Музика” на Нов български университет, с подкрепата на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” (в лицето на доц. д-р Илия Кожухаров), беше фотоизложба за дейността на проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, с наименование „В света на електронната музика на Симо Лазаров”, изготвена на базата на снимковия материал от едноименната монография.

Техническото осигуряване на вечерта беше осъществено от студентите от Нов български университет, специалност „Електронна и компютърна музика” – Васил Джиджев и Мартин Александров.

Проф. д-р Симо Лазаров изказа своята благодарност за подкрепата към семейството, приятелите, колегите и университета.

 

В Центъра за култура и дебат Червената къща, на 12.03.2018, 19:00 ч., се състоя втората юбилейна вечер АВТОРСКИ ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ - СИМО ЛАЗАРОВ НА 70 ГОДИНИ, организирана от департамент „Музика” на Нов български университет.

В своите встъпителни думи, водещата на събитието – проф. д-р Милена Шушулова, отправи поздравления към юбиляра и присъствуващите, подчертавайки факта, че този мащабен проект на департамент „Музика“ и Нов български университет има за цел, от една страна да представи някои от най-новите авторски творби на Симо Лазаров, паралелно с настоящи проекти на студенти „Компютърно музициране”, „Електронна и компютърна музика”, УПИЗ по компютърно музициране и звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“, а освен това, да насочи вниманието към основополагащата роля на проф. д-р Лазаров, почетен професор на НБУ (академик на БАНИ) за изграждането на специализация Компютърно музициране в Нов български университет и налагането на този вид творчество в България и региона. Целта на проекта е съчетаването на няколко активности на студенти и преподаватели в едно. Проф. Шушулова изтъкна, че празничната програма на вечерта включва и други прояви: представяне на книга, интерактивна фотоизложба, мултимедиен концерт и на студенти.

Събитието, което се превърна в своеобразен празник на духа и музиката, беше открито отново с поздравителните адреси на различни културни и образователни институции. Доц. д-р Георги Арнаудов, заместник ректор по научноизследователската и международната дейност, поднесе поздравление от името на проф. Пламен Бочков – Ректор на НБУ и от Ръководството на университета. Поздравителен адрес от Българската академия на науките и изкуствата поднесе академик Каменова. Колеги и съмишленици на Симо Лазаров отправиха своите поздравления към юбиляра.

Поради големия интерес, в рамките на втората юбилейна вечер се състоя повторното представяне на монографията „В света на електронната музика на Симо Лазаров” (2018) с автор д-р Росица Бечева. Проф. д-р Милена Шушулова – редактор на изследването, насочи вниманието на присъстващите към моменти от работата и подготовката на изданието. Акцентът в думите на д-р Росица Бечева беше, че една от целите, които трудът си поставя, е да насочи вниманието към многоаспектната дейност на Симо Лазаров, в това число педагогическата му дейност в Нов български университет.

На вниманието на аудиторията на концерта бе поднесена разнообразна в жанрово-стилово отношение музикална програма. С огромен интерес беше посрещната мултимедийната трилогия по книгите на Мони Алмалех: „Светлината в стария завет“ и „Савската царица, Лилит и Гарванът“ – Светлина, Притча за Савската царица, Архангелите, с музика от Симо Лазаров. Концертното представяне беше с участието на: Даниела Ганчева, Камена Балканска, Юли Анков и композитора-изпълнител Симо Лазаров (с виртуалното участие на Ева Волицер и Веселин Калановски). В тази връзка анонс и поздравителен адрес към юбиляра и публиката направи проф. Мони Алмалех, д.н. Концертната програма завърши с представянето на проекти на студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика” в Нов български университет.

Чрез интерактивната фотоизложба със заглавие „В света на електронната музика на Симо Лазаров“, присъствуващите имаха възможността да се потопят в работния процес на композитора, да се запознаят с важни моменти от неговата творческа дейност.

С пожелание за здраве и нови творчески успехи към проф. д-р Симо Лазаров беше закрита втората празнична юбилейна вечер.

На многая лета професор Лазаров!

Нека дълги години да творите съчетавайки технологии и музика!

 

 

проф. д-р Милена Шушулова

гл. ас. д-р Росица Бечева