facebook

ДепартаментМузика

ТЕРЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПЪТУВАЩ СЕМИНАР СЪС СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА“ДО С. ЛЕБНИЦА, САНДАНСКИ - 16-17.11.2015

l-1_184x250_fit_478b24840a

ТЕРЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПЪТУВАЩ СЕМИНАР СЪС СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА“ДО С. ЛЕБНИЦА, САНДАНСКИ - 16-17.11.2015

Научни и учебни издания

ТЕРЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПЪТУВАЩ СЕМИНАР СЪС СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА“ДО С. ЛЕБНИЦА, САНДАНСКИ - 16-17.11.2015

Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

 

 

          Настоящият проект за теренно проучване и пътуващ семинар на студенти е насочен към събирането и съхранението на образци от традиционната българска фолклорна култура. Той се осъществи с финансовата подкрепа на фонда за учебни програми към Бакалавърски факултет.

          Самият проект включва няколко етапа:

  1. Подготвителен: по време на него студентите се запознаха с района – с. Лебница, Сандански, който ще проучват, какви са основните правила при провеждане на теренно проучване; как се създават анкети и основната цел на нашето посещение.
  2. Теренно проучване. Същинската част на проекта се проведе в два дни. Основната цел, която си бяхме поставили е изследване на пролетните женски обичаи, както и сватбените ритуали в селището. Тъй като именно в този регион е записан един интересен обичай Дрельо, затова и нашият интерес бе насочен именно към него.

      Дрельо е обичай от Великденската обредност. Изпълнява се от моми от втория до четвъртия ден след Великден и се изпълнява в Югозападна България. Това е играта с най-добре развит сюжет, който включва в себе си синкретичния характер на българския фолклор – единство на музика, танц, костюми и действия. Главно действащо лице е обредния персонаж Дрельо – това е мома, която е преоблечена с мъжки дрехи – шапка на главата, червен мъжки пояс, носи сабя, пищов или пушка направени от дърво. Останалите моми са хванати на хоро в кръг около него. Докато момите пеят той се прави, че спи и на определен текст от песента, той се събужда и грабва една от момите, за да се „оженят”. Играта продължава, докато бъдат откраднати всичките моми.

       Сватбения ритуал е изключително интересен и наситен с обредни действия. За да могат студентите да се информират по-добре им предоставихме един филм на Националната телевизия от 1980 г., в която са заснети основните етапи на сватбата в с. Лебница. Така те имаха възможност познавайки сложната сватбена обредност да проучат по-точно отделните нейни етапи.

Разделихме студентите на две основни групи. Едните записваха фолклор за сватбената обредност, а другите за моминсикте пролетни игри и по-специално обичая „Дрельо”. Студентите документираха материалите с видеозапис и двете групи. Втората част на проучването включваше събиране на песенен и танцов материал от селището. За целта в читалището имахме среща с местната фолклорна група с ръководител Димитър Мечкаров, които представиха музикалния и танцов фолклор на селището. Освен това студентите имаха възможност да се докоснат и до кулинарните способности на нашите домакини, които има бяха приготвили изненада.

  1. Третият етап включва обработване на събраните материали и представянето им пред студентската общност. Интересното, което излезе е, че според нашите домакини провеждането на играта Дрельо е по друго време, различно от описаното в книгите и това ни накара да направим едно допълнително проучване, което ще завърши до зимния семестър на следващата учебна година.