facebook

ДепартаментМузика

Жените – пионери в областта на електронната музика

1_184x250_fit_478b24840a

Жените – пионери в областта на електронната музика

Научни и учебни издания

ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

СЕМИНАР

Автор и водещ: гл. ас. д-р Росица Бечева

 

На 13.05.2017г., (събота), 13:00 часа, в Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» (зала 511, к-с.1, НБУ), се състоя дванадесетото представяне на семинара „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕПАЦИЯ“, провеждан в рамките на „МУЗИКАЛНИ СУБХОРИЗОНТИ“ - постоянен семинар на Департамент „Музика“. Семинарът беше на тема: „Жените – пионери в областта на електронната музика”

Целта на семинара беше да насочи вниманието – в исторически ракурс и съвременни измерения, към живота и работата на жените - пионери в областта на електронната музика, чиито иновационни подходи по отношение на саунд дизайн оказват влияние върху електронните музиканти от десетилетия насам, чиито експерименти с електронния инструментариум предефинират границите на музиката.

Бяха представени и разгледани различни аспекти от живота и работата на творци като Eliane Radigue (Елиан Радигю), Else Marie Pade / Елз Мари Паде, Clara Rockmore (Клара Рокмор), Delia Derbyshire (Дилия Дарбишър), като беше направено уточнението, че в следващите представяния на семинара обект на внимение ще бъдат творци като Pauline Oliveros (Полин Оливейрос), Bebe Barron и др.

 

Прикачени файлове