facebook

ДепартаментМузика

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-СтойчевскаДепартамент: Музика

Телефон: 02 8110 534

E-mail: mkrusteva@nbu.bg

Приемно време: Сряда 13:00-14:30 504 a I Корпус,Четвъртък 10:00-12:30 504 a I Корпус,Петък 9:15-11:15 504 a I КорпусПрофесионална автобиография:

Завършва бакалавърска степен по българска фолклорна хореография и магистърска степен по фолклористика в Нов български университет. През 2010 г. Защитава докторска степен на тема „Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) – 1944-1990“. Има и бакалавър по публична администрация. От 2002 е щатен асистент по български танцов фолклор в НБУ, а от 2010 е главен асистент. Ръководител и хореограф е на танцовия състав към НБУ.
Основните изследователски интереси в областта на български фолклорен танц, български фолклор, фолклорни танци на народите, етностереотипи, сравнителна етнология
Допълнителни изследователски интереси в областта на културология, публична администрация, философия, психология
Участие в национални и международни проекти: Член на журито на Международния фолклорен фестивал „Пауталия” – гр. Кюстендил, Член на журито на II Национален конкурс „Пътят към славата” – гр. София и на други фестивали.
По-важни публикации: Проблеми при подбора на репертоара за деца в различните възрастови групи и въвеждане на интерактивни методи на обучение., С., 2013; Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) – 1944-1990, НБУ, С.2010; Стоян Брашованов и възгледите му за българската фолклорна музика – В Сборник статии 120 години от рождението на Стоян Брашованов, С., 2010; Социалистическата културна революция в България в 50-те и 60-те години на ХХ век – основа на постфолклорната танцова традиция, В- Млад научен форум за музика и танц, С., 2009, бр. 5; Обучението по българска народна хореография в специализираните училища – история, проблеми и переспективи, В - Сборник с доклади от научна конференция, Благоеград, 2008; За фолклорните фестивали в България през последните години, В- Нови идеи в музикознанието, С., 2008; Художествена самодейност и фолклор в България през периода 1950-1990, В- Млад научен форум за музика и танц, С., 2007, бр. 4 и много други.


Публикации:

Проблеми при подбора на репертоара за деца в различните възрастови групи и въвеждане на интерактивни методи на обучение., С., 2013; Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) – 1944-1990, НБУ, С.2010; Стоян Брашованов и възгледите му за българската фолклорна музика – В Сборник статии 120 години от рождението на Стоян Брашованов, С., 2010; Социалистическата културна революция в България в 50-те и 60-те години на ХХ век – основа на постфолклорната танцова традиция, В- Млад научен форум за музика и танц, С., 2009, бр. 5; Обучението по българска народна хореография в специализираните училища – история, проблеми и переспективи, В - Сборник с доклади от научна конференция, Благоеград,
Постфолклорна танцова традиция
Фолклорн фестивал „Пауталия 2008”
Филип Кутев и приносът му за създаването на българската постфолклорна култура.
Нов български университет в контекста на общоевропейското образователно пространство. Ролята на изкуствата в приобщаването на българското образованеие към културните проекти на Европа.
Проблеми на образованието по хореография в средните училища
“Социалистическата кулурна революция” в България през 50-те и 60-те години на ХХ век – основа на постфолклорната танцова традиция
Развитие на фолклорните фестивали в България през последните години