facebook

ДепартаментМузика

Елисавета Вълчинова-Чендова Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов.

11_184x250_fit_478b24840a

Елисавета Вълчинова-Чендова Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов.

Научни и учебни издания

Елисавета Вълчинова-Чендова

Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов.

В края на месец Ноември 2019 г. издателството на Институт за изследване на изкуствата издаде най-новата книга на проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Книгата е посветена на актуален за съвременността творчески проблем – търсенето на нова естетика и нов музикален език в полето на Art Music. Най-общо той е изразен с термина „нова звукова сетивност“, въведен като естетическа и музикалнотехнологична категория. Това е свързано с мисленето за музиката като ново звуково пространство. Изследвани са примери от три индивидуални композиторски проекта – на Димитър Христов, Владимир Панчев и Георги Арнаудов. Анализирани са различни проекции на „новата звукова сетивност”, разгледани в хоризонта на новата музика.

 

Проф. д-р изк. Елисавета Вълчинова-Чендова е български музиколог, професор в Департамент „Музика“ на Нов български университет (от март 2010) и професор (старши научен сътрудник I степен, 2008) в сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата — БАН, д.изк.н.

Автор е на изследването „Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България — средата на XIX — края на ХХ век“ (С., 2000), на „Енциклопедия български композитори“ (СБК, 2003), публикувана на български и на английски език, на книгата „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“ (С., ИИзк, 2004), на книгата „Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев“, съавт. с А. Найденова (2008); на студии и статии, посветени на българското композиторско творчество и изпълнителско изкуство в български и чуждестранни печатни научни тематични сборници, енциклопедични издания и други, както и в интернет издания.

Публикувала е множество публицистични и критични материали в специализирания и периодичен печат.

Тя е главен редактор от 2006 на списание „Българско музикознание“, издание на Института за изкуствознание — БАН. Председател на секция „Музиколози“ и член на Управителния съвет на Съюза на българските композитори (1999-2002; 2002–2005; 2008-2011,от 2017). От юли 2011 до октомври 2014 е член на ръководството на секцията.

Носител е на наградата за критика и публицистика „Владимир Башев“ (1989), „Кристална лира 2004“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци, награди на Министерство на културата и „Класик ФМ“ радио, награди на СБК за музиколожко творчество „Книга на годината“ (2000, 2003, 2004, 2010), „Златното петолиние 2005“ и др.

 

Прикачени файлове