facebook

ДепартаментМузика

Научният семинар „Интегриран подход при преподаването на литература и изкуства в средните общообразователни училища в България” – успешно начало на перспективен диалог върху съвременното образование

afich-kustendil_184x250_fit_478b24840a

Научният семинар „Интегриран подход при преподаването на литература и изкуства в средните общообразователни училища в България” – успешно начало на перспективен диалог върху съвременното образование

Научни и учебни издания

Научният семинар „Интегриран подход при преподаването на литература и изкуства в средните общообразователни училища в България” – успешно начало на перспективен диалог върху съвременното образование

 

Идеята за научния семинар на тема „Интегриран подход при преподаването на литература и изкуства в средните общообразователни училища в България” (Казанлък, 29 – 31 октомври 2018) – организиран от Нов български университет, департамент „Музика“ и фондация „Петко Груев Стайнов“, проведен с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ и съдействието на Община Казанлък,е провокирана от особено актуалния през последните години дебат за общообразователните процеси. Възможните междупредметни връзки между литературата, музиката, изобразителното и другите изкуства са заложени и в новите учебни програми още от ранна възраст. В учебниците по музика връзката между музика и текст е в основата на разглеждането на песенните, вокално-инструменталните и музикално-сценичните жанрове; чрез словесността се пресъздават и анализират музикални картини и образи и т.н. Интегрираният подход дава възможност да се изгради цялостна представа за художествената образност и може да провокира интереса на учениците към знакови за литературата и изкуствата творби.

Научният семинар се проведе в залата на Културно-информационния център на Община Казанлък. Присъстващите на семинара учители от града с интерес приеха представените доклади и презентации, обединени тематично в три заседания.

В първото заседаниеКултурологични основания на интегрирания подход на преподаване, проф. Михаил Неделчев (почетен професор на Нов български университет) в своя доклад, озаглавен „Нащърбената тематична, стилова и жанрова цялост на литературата при нейното канонизиране – една невъзможност да бъдат показани взаимодействие и конвергенция на различните изкуства“, очерта широкото поле на интерпретации на разглежданата тема. На преповтаряни тези и тяхната дискусионност акцентира проф. д-р Александър Кьосев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – „Трудностите пред интегративни подход – културологичен увод”.

Проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова (Нов български университет) акцентира върху „Корелацията поезия – музика. Българско поетично творчество и вокална музика от български композитори (Димитър Христов, Георги Арнаудов, Георги Минчев, Димитър Наумов)“ – художествени творби с музика, написана върху знакови поетични образци от Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Надя Кехлибарева и др.

Във второто заседание – Междупредметните връзки в учебните програми и новите учебници по музика, конкретно бяха коментирани актуалните учебни програми по литература, изобразително изкуство и музика, и тяхната интерпретация в някои от новите учебници. Това бе и темата на проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (Нов български университет) – „Подходи и реализации в учебния процес на заложените интегративни връзки между музиката и другите изкуства и литературата в учебните програми на МОН“. В доклада на Жасмина Стоянчева (редовен докторант в Нов български университет, програма „Музика“, и преподавател в НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Бургас) – „Колаборации на различни видове изкуства като педагогически подход в преподаването на предмета „История на музиката", бяха посочени и възможности за представянето на различни теми от общообразователните програми. Върху личен преподавателски опит бе изграден и докладът на младия композитор Петко Ганев (докторант в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, преподавател в НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Бургас) – „Сугестопедични методи, взаимствани от синтеза на различни направления в изкуството и тяхното приложение в педагогическата практика по музикалнотеоретични дисциплини на прогимназиален етап“.

Образованието и съвременните културни процеси бяха във фокуса на третото заседание – Културната история на Казанлък в часовете по БЕЛ и изкуствата, ръководено от хоровия диригент проф. Теодора Павлович (Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“) – „Хоровата школа в Казанлък – първа по рода си в България“. Специално бе коментирана ролята на училището (и конкретно на часовете по музика) за формирането на интерес в младите хора към значими събития в културния живот на селищата, както и възможностите за участието им в различни културни прояви.

В рамките на семинара, със съдействието на Исторически музей „Искра“ – Казанлък и Дом „Петко Стайнов“, бе организиран концерт на проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова – мецосопран и пиано (30 октомври), с вокални и инструментални творби от български и чуждестранни автори.

Проведеният семинар е успешно начало на перспективен диалог, който може да бъде полезен за съвременния образователен процес. Дискусиите са документирани и заедно с докладите предстои да бъдат подготвени за публикуване. Оформи се идеята да бъде организиран следващ такъв форум в София с участието на учители от столицата и София област, който да ангажира вниманието и на други представители на университетските и академични институции, автори на учебници, експерти от Министерството на образованието.

 

Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

 

 Сн. 1 Приветствие към участниците в научния семинар от г-жа Цветкова – заместник-кмет на Община Казанлък

 

 Сн.2  Дискусия с гости на семинара

 

 

Прикачени файлове