facebook

ДепартаментМузика

„NOISE MUSIC“ (Шумова музика)

3_184x250_fit_478b24840a

„NOISE MUSIC“ (Шумова музика)

Научни и учебни издания

ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

 СЕМИНАР

Автор и водещ: гл.ас.д-р Росица Бечева

 

На 26.11.2017г. (събота), 11:00 часа, в Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» (зала 511, к-с.1, НБУ), се състоя десетото представяне на семинара „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕПАЦИЯ“, провеждан в рамките на „МУЗИКАЛНИ СУБХОРИЗОНТИ“ - постоянен семинар на Департамент „Музика“. Семинарът беше на тема: „NOISE MUSIC“ (Шумова музика)

Вниманието беше фокусирано върху новите явления в музикалната стилистика и представянето на електронния звук, интерпретацията на звуковите явления в полето на жанра „NOISE MUSIC (Шумова музика), към смисловия обхват и значение на понятия като:„текстура“, „фактура“, „организиран звук”, „намерен/базиран” звук (“found sound”), към съдържанието на термина „музика” и избора на музикален език във втората половина на ХХ век.

Прикачени файлове